คณะกรรมการสรรหาอธิการฯ มข. ประกาศรายชื่อผู้ท้าชิงอธิการคนที่ 11

วันที่ 4 ต.ค.61 การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาบุคคลที่ผ่านการหยั่งเสียงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและได้รับการทาบทามให้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯจำนวน 5 คน ประกอบด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธรานุวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย คณะแพทย์ศาสตร์ฯ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คน ก่อนจะเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดเลือกในวันที่ 4 พ.ย. 61 โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก 1.รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 2.รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 3.ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ส่วนที่ไม่ผ่านการพิจารณาได้แก่ 1.ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธรานุวัตร 2.ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

Facebook Comments