NBT ปรับโฉม ‘ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค’  ช่อง11 เริ่ม1พ.ย.นี้

             โทรทัศน์ช่อง NBT ภูมิภาค  กรมประชาสัมพันธ์   พร้อมออกอากาศ ‘ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค’   ทางช่องหมายเลข 11 เริ่ม 1 พ.ย.นี้ โดยใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นเป็นสถานีออกอากาศ

        นายวุฒิไกร พุฒธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์  ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค” ผ่านช่องหมายเลข 11 แล้ว โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป แบ่งพื้นที่การออกอากาศเป็น 4 ภูมิภาค 4 สถานีฯ ประกอบด้วย

  1. NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ ร่วมผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ออกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เป็นสถานีออกอากาศ

  2. NBT-Northeast หรือ NBT ภาคอีสาน ร่วมกันผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี ออกอากาศ ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคอีสาน  ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เป็นสถานีออกอากาศ

  3.      NBT-Central หรือ NBT ภาคกลาง  ร่วมผลิตรายการและข่าว โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จันทบุรีและ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรี ออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคกลาง              ภาคตะวันออก และ  ภาคตะวันตก  ใช้ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี เป็นสถานีออกอากาศ

        4.NBT-South หรือ NBT ภาคใต้  ร่วมผลิตรายการและข่าว โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย           สุราษฎร์ธานี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สงขลาออกอากาศครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ ใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี เป็นสถานีออกอากาศ

         โดยทั้ง 4 สถานีฯจะผลิตรายการและข่าวสารสาระความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น       เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสะท้อนปัญหาของท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

        ช่องทางการรับชมแต่ละภาคสามารถรับชม ผ่านระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่ช่องหมายเลข 11 แต่รายการที่ออกอากาศของแต่ละ สถานีฯก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ออกอากาศที่แบ่งตามภาค  เป็นการออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลภูมิภาคช่องแรกของประเทศไทย

   .     สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิด ช่อง 11 จะได้รับชมรายการของสถานีฯ NBT ทีวีอีสาน มีการผลิตรายการ และข่าวที่น่าสนใจ เช่นรายการอีสานเช้านี้ เป็นรายการข่าว ออกอากาศเวลา 08.30 – 09.30 น.จันทร์- ศุกร์ , รายการศิลป์อีสาน รายการอริยะที่ราบสูง รายการสดใสวัยเยาว์ รายการอีสานวาไรตี้ ส่วนรายการอีสานวันนี้ จะเลื่อนปออกอากาศ เวลา 15.30 – 16.30 น.ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีรายการที่สอดแทรกสาระ ความรู้และความบันเทิง ในรูปแบบที่เน้นศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนอีสาน อีกหลายรายการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.ทั้งนี้สำหรับภาคอีสาน ผู้ชมสามารถรับชม ช่องทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่ช่อง NBT-Northeast  หมายเลข 11  ได้ทุกวัน หรือติดตามรายละเอียดได้ที่  facebook NBT ทีวีอีสาน

Facebook Comments