ถกเครียดแก้ทางลอดรถไฟฯเมืองพล สั่งเชิญชาวบ้านร่วมแก้ไขก่อนสรุปแบบ

วันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเสียงแคนชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพื่อหารือการแก้ปัญหาจราจรทางบกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยในวาระการประชุมเพื่อแก้ปัญหาทางลอดรถไฟฯช่วงอำเภอเมืองพลคณะที่ปรึกษาทางวิศวกรรมรถไฟทางคู่ช่วงจิระ-ขอนแก่น ได้นำเสนอแผนการยกระดับจุดที่ตัดทางรถไฟเชื่อมอำเภอเมืองพลกับอำเภอแวงน้อย 4 เมตร ช่วงจุดเชื่อมอำเภอพลกับอำเภอแวงใหญ่ 4 เมตร และได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทาง จากเดิมที่ออกแบบไว้เพียง 2 ช่องทาง และมีการออกแบบเพื่อให้มีทางเท้าฝั่งละ 2.5 เมตร

นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการดำเนินเพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำในระบบเปิดที่มีค่าดำเนินการถูกบำรุงรักษาง่าย ทว่าการแก้ปัญหาตามทางเลือกนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเสียสละพื้นที่บริเวณบ้านพักข้างทางรถไฟเพื่อเปิดทางระบายน้ำ อีกทางหนึ่งคือทำท่อระบายน้ำใต้ดินแต่เงื่อนไขสำคัญในการดำเนินการทางเลือกประการหลังนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง

และการดำเนินการแก้ปัญหาตามข้อเสนอของชาวเมืองพลที่ได้ส่งข้อเสนอมายังจังหวัดขอนแก่นและการรถไฟแห่งประเทศไทย จะส่งผลการให้การเดินรถไฟทางคู่ช่วงจิระ-ขอนแก่น ที่จะเปิดให้บริการปี 62 ต้องเลื่อนกำหนดออกไป พร้อมกับมีค่าดำเนินการเพิ่ม 300-400 ล้านบาท และต้องทำการศึกษา EIA ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 ปี หรือมากกว่าเพราะขั้นตอนการเสนอของบประเมินแผ่นดินต้องใช้เวลา

ดังนั้น ประธานในที่ประชุมจึงมอบหมายให้นายอำเภอเมืองพลและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับชาวเมืองพลที่ห้องประชุมแก่นคูณ 2 ชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 25 ต.ค. 61) เพื่อหาข้อยุติร่วมกันในการปรับปรุงแบบและสร้างความเข้าใจถึงเงื่อนไขการดำเนินงาน ก่อนจะนำเสนอต่อส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของข้อเสนอชาวเมืองพลที่ต้องการช่องทางจราจร 6 ช่องทางจราจร ไว้รองรับการเติบของอำเภอเมืองพลในอนาคต และย้ำต่อที่ประชุมว่าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องเห็นด้วยโครงการพัฒนาจึงจะประสบผลสำเร็จ

Facebook Comments