กรุงเทพประกันชีวิต สยายปีกเปิดสาขาอุดรธานี บุกเสริมบริการทางเงินครบวงจร 

กรุงเทพประกันชีวิต สยายปีกเปิดสาขาอุดรธานี บุกเสริมให้บริการวางแผนการเงินอย่างครบวงจรแก่คนอีสาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ กรุงเทพประกันชีวิต สำนักงานสาขาอุดรธานี เลขที่ 230/1-3 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพิธีเปิด กรุงเทพประกันชีวิต (บีแอลเอ) สำนักงานสาขาอุดรธานีอย่างเป็นทางการ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สาขาอุดรธานีถือเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางภาคอีสาน เป็นแหล่งธุรกิจของภูมิภาค ทำให้ต้องมีสถานที่เพื่อรองรับลูกค้า และมีบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการในการวางแผนการเงิน เพื่อปกป้องความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุดรธานีมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งระดับผู้บริหาร ตัวแทนและฝ่ายอื่นๆ กว่า 1,000 คน ซึ่งสาขาอุดรธานีนี้สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการลูกค้า และมีพื้นที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน สำหรับพัฒนาบุคลากรจัดสัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน”

“สำนักงานสาขาอุดรธานีของกรุงเทพประกันชีวิตมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร ให้บริการการวางแผนทางการเงินแกลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ ทำธุรกรรมต่างๆ ได้เสมือนสำนักงานใหญ่ อาทิ การชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์ บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเป็นศูนย์ฝึกอบรมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสำนักงานพนักงานพัฒนาการตลาดสถาบันการเงิน (MDO) สำนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการภูมิภาคสำนักงานทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (PFA) สำนักงานผู้บริหารพัฒนาการตลาดภาคอีสาน 3 สำนักงานผู้บริหารตัวแทน รวมถึงมีห้องประชุมขนาดใหญ่ มีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมกว่า 1,000 ชีวิต

Facebook Comments