สนข.ชี้ ท่าเรือบก โคราช-ขอนแก่น สร้างแน่ทั้ง 2 จังหวัด

       สนข.ชี้โคราชและขอนแก่นเหมาะสมสร้างท่าเรือบก (Dry Port)   คาดว่าจะเปิดประมูลปลายปี 2562 เริ่มสร้างปี 2563 เปิดบริการในปี 2567

      ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น – 13.00 น. ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้การประชุมสัมมนา  เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องงานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก(Dry Port)ครั้งที่ 2  เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

      โดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก ให้เป็นกลไกสำคัญตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยและของประเทศเพื่อนบ้านผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

      จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบก มี 4 แห่ง โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เกิน 12% และอยู่ในแนวโครงการรถไฟทางคู่ ประกอบด้วย 1.อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2.อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 3.อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ 4.อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ แต่ละแห่งจะใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 1,000-1,800 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณแห่งละ 2,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ดิน คาดว่าทั้ง 4 แห่ง จะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแห่งแรก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี คาดว่าจะเปิดประมูลปลายปี 2562 เริ่มสร้างปี 2563 เปิดบริการในปี 2567

     ส่วนที่โคราชและขอนแก่นจะดำเนินการเป็นอันดับต่อไป คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2568 จากนั้นจะเป็นที่นครสวรรค์จะเปิดดำเนินการในปี 2570

Facebook Comments