หนองบัวฯ เมืองต้องนอน

เปิดปฏิบัติการ “หนองบัวฯโมเดล” ปลดล็อคเมืองทางผ่านสู่เมืองต้องนอน เชื่อมโอทอปนวัตวิถีชูของดีในท้องถิ่น เจาะตลาดสโลว์ไลฟ์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยเงื่อนไขของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เป็นจังหวัดเกิดใหม่ ขนาบข้างไปด้วยจังหวัดใหญ่อย่างอุดรธานีที่ใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาที นอกจากนี้ยังติดกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่พบการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงอันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของชาวหนองบัวมากที่สุดในช่วงปี 2553-56 พบผู้ป่วยเนื้อเน่าจากการสัมผัสสารเคมีเกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ยปีละ 100-140 คน (ข้อมูลจาก สกว.) ส่งผลให้เกิดภาพลบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปฏิบัติการ “หนองบัวฯโมเดล” จึงเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้วิกฤตสารเคมีทางการเกษตรด้วยการนำศาสตร์พระราชามานำใช้ในการลดสารเคมีลดการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและช่วยปรับแก้คำตีตรา ปลดล็อคภาพจำเก่าๆ ที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด

พร้อมกับผสานโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของรัฐบาล สืบสานคุณค่าภูมิปัญหาท้องถิ่น หนุนเสริมการพัฒนาชุมชนจากฐานรากไปสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2561 ผ่านการสร้างนักเล่าเรื่องโดยชุมชน

นำเรื่องราวและของดีในชุมชนออกมาถักร้อยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปลี่ยนจากเมืองทางผ่านเป็นเมืองต้องนอน ด้วยความที่เป็นจังหวัดเล็กๆ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางภูเขาล้อมลอบทั้งเมือง ผนวกกับการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับชุมชนใน 6 อำเภอที่ถูกคัดเลือกมานำเสนอทั้งในมิติการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยววิถีชุมชน

โดยบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง นำสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรและพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี มาเป็นไฮไลท์เชื่อมโยงกับการนำเสนอของกินท้องถิ่นหายากด้วยการชูสโลแกน “ห้วยเดื่อวิถีป่าใครมาก็ติดใจ”

บ้านนาไร่เดียว อำเภอสุวรรณคูหา เน้นการนำเสนอไปที่ล่องแพตกปลากินอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะเมนู “ปิ้งตอง” และสัการะหลวงพ่อทันใจ วัดสามัคคีเจริญธรรม บ้านสุขสำราญ อำเภอนากลาง ชูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำข้าวฮางงอกและเชื่อมชมพระธาตุเมืองพิณ วัดธาตุเมืองพิณ ซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญที่มีอายุราว 700-1,000 ปี

ด้านบ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง ดึงเอาความเชื่อเรื่องผญานาคที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีของคนในแทบลุ่มน้ำโขงมาเล่าต่อกันว่าตามตำนานมีบั้งไฟผุดขึ้นจากน้ำในถ้ำมาสร้างจุดขาย พร้อมกับชมวิว 360 องศาบนถ้ำผาเจาะ เช่นเดียวกันกับบ้านดงบาก อำเภอโนนสังข์ นำเอาตำนานเรื่องหมาเก้าหางและนายพรานว่าเป็นจุดกำเนิดของภูเก้า และตำนานรอยพระพุทธบาทภูเก้าให้เห็นเรื่องราวให้การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนกลางเต้นชมวิวเขื่อนอุบลรัตน์บนหอสวรรค์

รอยพระพุทธบาทภูเก้า บ้านดงบาก อำเภอโนนสัง จังหวัดขอนแก่นบัวลำภู

สำหรับบ้านดอนปอ อำเภอศรีบุญเรื่อง มีจุดเด่นที่มีสิมโบราณสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลัง ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2489 ภายในประดิษฐาน “พระคีนอร์” พระศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน พร้อมกับโชว์ผลิตภัณฑ์โอทอปจากผึ้งระดับสากลและมีการสาธิตการเลี้ยงผึ้งให้ผู้มาเยี่ยนได้ชมอีกด้วย

สิมโบราณสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลัง ณ บ้านดอนปอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะกับการหลีกหนีความวุ่นวายของคนเมืองใหญ่ที่มีวิถีชีวิตรีบเร่ง มาใช้ชีวิตช้าๆตามวิถีสโลว์ไลฟ์ เติมพลังก่อนกลับไปสู้งานใหม่

////////////

Facebook Comments