ผู้นำที่สังคมให้ความเกรงใจ

          ผู้นำ  คือผู้ที่กลุ่มคนให้การยอมรับนับถือ  ผู้นำมีความสำคัญมากเพราะถ้าคนไม่ได้เดินตาก็นำไปไม่ถึงเป้าหมาย  ในชุมชนไหนมีผู้นำที่มีคุณภาพย่อมได้เปรียบกว่าชุมชนอื่นๆ ทรัพยากรเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาบ้านเมือง  แต่การมีผู้นำที่ดีสำคัญกว่า

            สังคมไทยให้ความเกรงใจผู้นำที่มีลักษณะพิเศษ 5 ด้าน  เพราะทั้ง 5 ด้าน นี้มีการวิเคราะห์แล้วว่า  ผู้นำสามารถบริหารจัดการองค์กร  หรือ  ชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายได้

  1. การมีอำนาจ AUTHORIZED

                อำนาจที่ดีที่สุดคือตำแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้ เช่น แม่ทัพภาค ในระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษา เช่น อธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งที่เป็นทางการเหล่านี้ไม่ค่อยคำนึงว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีประวัติอย่างไร แต่ถ้าขึ้นตำแหน่งเหล่านี้ได้ ชุมชนจะให้การยอมรับทันที รวมทั้งตำแหน่งทางการเมืองในทุกระดับ

  1. ผู้นำที่รู้จักการให้รางวัลกับลูกน้อง REWARD

            รางวัลเป็นสิ่งล่อใจให้ทีมงานรู้สึกอยากทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้นำกำหนดไว้ ในระบบราชการหรือเอกชน การให้รางวัลที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นการกระตุ้นทีมงานที่ดีอย่างหนึ่ง รางวัลเป็นความท้าทายให้ลูกน้องทำงาน ความพยายามที่จะได้บรรลุเป้าหมายเพราะมีรางวัลรออยู่ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกีฬา มีระบบรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดและรางวัลสามารถทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้ ทีมฟุตบอล เลสเตอร์ซิตี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ควรศึกษา

  1. การลงโทษ PUNISHMENNT

            กลุ่มที่ใช้มาก และได้ดีคือทหาร เพราะในสนามรบหากไม่มีผู้นำที่สามารถลงโทษลูกน้องได้จะไม่สามารถดูแลทีมได้เลย การลงโทษเป็นเครื่องมือการบริหารอย่างหนึ่งทู้นำใช้กันมากการโยกย้าย การลดขั้นเงินเดือน การไล่ออกจากงาน เหล่านี้ล้วนเป็นการลงโทษที่ผู้นำต้องทำเพื่อให้เป็นแบบอย่างของทีม แต่การลงโทษต้องมีความยุติธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล

  1. ความรู้ความสามารถ KNOWLEDGEABLE

            ผู้นำประเภทนี้เป็นผู้นำที่หน่วยงานต้องการและให้การยอมรับ เช่น กลุ่มผู้มีชำนาญด้านการร่างรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยจะเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหน้าเดิมๆ เข้ามาทำหน้าที่เพราะคือเป็นผู้มีความรู้ด้านนี้ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านก็เป็นที่ต้องการและชุมชนให้การยอมรับ เช่น กลุ่มผู้ถูกเชิญมากู้ภัยที่ถ้ำหลวงจนสามารถพาเด็กๆออกจากถ้ำได้ ความรูความสามารถของผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะในยุค 4.0 คงไม่มีใครอยากเดินตามผู้นำที่ขาดความรู้ความสามารถ

  1. การอ้างอิง REFERENCE

            ผู้นำสามารถทำตัวเองให้เห็นว่าตัวเองมีกลุ่มก้อนที่สามารถจะทำงานและช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดี ที่ชัดเจนในขณะนี้คือผู้สมัครทางการเมืองมักยกเอาพรรคและกลุ่มที่ตนสังกัดมาอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่น การอ้างอิงความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจสูงเช่น เคยร่วมเรียนในสถาบันต่างๆ ด้วยกัน ไม่ว่า อปอ. สถาบันพระปกเกล้า หรือเคยร่วมเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นต้น

            ผู้นำในยุคนี้ต้องให้มีครบทั้ง 5 ด้าน จึงจะทำงานได้ดีและสามารถนำพาองค์กรและชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ผู้นำที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 5 ด้านนี้ ก็ยังสามารถทำงานได้เช่นกัน แต่อาจนำบุคคลที่มีความสามารถที่ผู้นำยังขาดมาเสริมการทำงาน

            การบริหารจัดการของผู้นำจะเป็นรูปและกุลยุทธ์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ชุมชนไหนมีผู้นำเช่นว่านี้ถือว่าชุมชนนั้นโชคดี ต้องรักษาผู้นำประเภทนี้ให้ทำงานต่อไป เพราะประเทศไทยกำลังขาดแคลนผู้นำอย่างรุนแรง

วิสัยทัศน์ ธุรกิจอีสาน :โดย ทวีสันต์ โลณานุรักษ์

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

2019 วิกฤติ VUCA มาถึงเมืองไทยแล้ว           ภัยคุกคามของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เปลี่ยนโลกใบนี้จนเราจำเกือบไม่ได้แล้ว Artificial intelligence ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากเพราะปรับตัวกันไม...
บุคคลแห่งปี2561 “บุญทรง เตริยาภิรมย์” “การที่คุณพ่อเป็นอยู่ทุกวันนี้ คงไม่ต้องตอบก็คงทราบว่าเป็นเพราะอะไร? ทุกวันนี้พอเราต้องการความช่วยเหลือดันมาขี่ซ้ำ”       นายเดชณัฐวิทย์ เตริยาภิรม...
ประชาธิปไตย ราคาแพงขึ้น platform ใหม่คือ ประมูลสัมปทานคะแนน...           ประชาชนดีใจที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง เพราะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง จะมีเงินสะพัดในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคอีสานของเรา เงินทองจะไหลมาเท...
ใครแล้ง?        ทุกๆ ปีภาคอีสานจะมีการพูดถึงภัยแล้ง และภัยแล้งนี้เองกลายเป็นที่มาของวิถีชีวิตคนอีสานที่ยากจน และต้องทิ้งถิ่นฐานไปตายเอาดาบหน้า ดูเหมือนว่าการแก...