เทศกาลหนังสืออุดรฯครั้งที่ 5 ชูคอนเซ็ปต์ “คนอุดร ออนซอน อ่าน/ออก/เสียง”

       เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงาน “เทศกาลหนังสืออุดรธานี” ครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คนอุดร ออนซอน อ่าน/ออก/เสียง”

          ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงานคือ “คนอุดร ออนซอน อ่าน/ออก/เสียง” (UDON Book Festival 2018) โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางกรชนก บุณณะ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

        นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านสำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัยในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมออกบูธทั้งสิ้นกว่า80 สำนักพิมพ์ กว่า 190 บูธ และมีนิทรรศการอีกมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการโครงการหนังสือติดดาว กิจกรรม 1 อ่านล้านตื่น ห้องสมุดประชาชนจำลองเทศบาลนครอุดรธานี กิจกรรม Wonderland ดินแดนค้นพบตัวตน กิจกรรม Board Game หนังสือพาไป และกิจกรรม DIY ศิลปหัตถกรรม/Workshop วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในทุกๆวัน นักอ่านจะได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากมาย ที่จะมาเสวนาบนเวที โดยงานจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561

         นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งหนังสือจะช่วยพัฒนาการต่างๆเช่น ทักษะด้านภาษา คือ การฟัง การพูดออกเสียง และสามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่ได้เรียนรู้จากสื่อได้เป็นอย่างดี การอ่านหนังสือทำให้มีสมาธิ พัฒนาความจำ สร้างความสนุกสนาน ลดความเครียด สร้างจินตนาการให้แก่ผู้อ่าน การอ่านหนังสือถือเป็นพื้นฐานหลักในการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้อีกหลายสิ่ง อย่างไม่สิ้นสุด ถ้าหากคนในชาติมีนิสัยรักการอ่านและรักในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ สังคมที่เราอยู่ก็จะอุดมไปด้วยผู้มีสติปัญญา ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Facebook Comments