7วันอันตรายปีใหม่62ขอนแก่นดับ14รายบาดเจ็บ59รายเหตุเมาแล้วขับ

ขอนแก่นปิดศูนย์ฯช่วงรณรงค์7วันอันตรายตาย16รายมากกว่าปี61 ถึง3รายบาดเจ็บ59รายอุบัติเหตุ61ครั้งผู้ว่าฯประกาศกร้าวช่วงเทศกาลสงกรานต์62อุบัติเหตุ-เจ็บ-ตาย ต้องลดลง

ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมดอกคูนเสียงแคน ศาลากลางจ.ขอนแก่น

โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสถิติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และวิเคราะห์ผลในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 อุบัติเหตุเกิดขึ้น61 ครั้ง เสียชีวิต 16ราย บาดเจ็บ 59 ราย  เกิดขึ้นในอ.ชุมแพ อ.กระนวน อ.ซำซูง อ.บ้านฝาง อ.มัญจาคีรี อ.เมือง และอ.พล สาเหตุเกิดจากการเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพรถ ขับรถเร็วกว่ากำหนด และไม่มีใบขับขี่ สำหรับประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ คือรถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ รถยนต์เก๋ง ผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ชนิดต่างๆสะสม6วัน ในจุดตรวจทั้ง 26อำเภอ จำนวน300,746 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินตาม10 มาตราการหลัก จำนวน 236,702 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในเรื่องการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการในรูปแบบคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งผ่านมา 7วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 61 ครั้ง เสียชีวิต 16ราย บาดเจ็บ 59 ราย เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นประสบการณ์แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 อุบัติเหตุใน จ.ขอนแก่นจะต้องเกิด เจ็บ และตาย น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา หรือไม่เกิดขึ้นอีกเลย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ.อย่าขับรถเร็ว เมาไม่ขับรถ ไม่โทรหรือเล่นไลน์ขณะขับ จุดตรวจชุมชนให้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นโดยให้สกัดคนเมาไม่ให้ขับรถมาในถนนสาธารณะ

แสดงความคิดเห็น