ขอนแก่นรับลูกKick Off ทั่งประเทศ “แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งเมือง

เริ่มแล้ว!จ.ขอนแก่นรับลูก Kick Off ทั้งประเทศ รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”กระตุ้นประชาชน ร่วมกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาผูกเสี่ยว หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฎิบัติแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีนายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายสุทธิกุล ภูคำวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ภาค 10 คลังจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ขอนแก่น เทศบาลตำบลหนองตูม สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นจำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการเพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ที่กำหนด Kick Off ขึ้นวันที่ 9 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฎิบัติแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหย่อนขยะแบบแยกประเภท จำนวน 4 ถัง คือ ถังขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) ถังขยะรีไซเคิล(สีเหลือง) ถังขยะอินทรีย์(สีเขียว) ถังขยะอันตราย(สีแดง) และร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกขยะอันตราย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้นำการแสดงชุด “หนูน้อยพิทักษ์โลก” จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการจะได้มีการเดินรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการลดปริมาณขยะจากเด็กนักเรียน พร้อมการแสดง และการออกบูทนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น