เปิดแบบอนุสรณ์สถาน “หลวงพ่อคูณ” มูลค่า 50 ล้าน

      เปิดแบบอนุสรณ์สถาน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สร้างครอบเมรุชั่วคราว มีความสูง 32 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. มูลค่า 50 ล้านบาท

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ที่ จ.ขอนแก่น ว่า หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายภารกิจในเรื่องของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องทันที โดยในขณะนี้รูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินงานในการก่อสร้างนั้น มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์จะได้รับมอบพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินงานหลังวันที่ 30 ม.ค.เป็นต้นไป

“การก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ มีรูปแบบเป็นอาคารเพื่อใช้สำหรับเป็นอนุสรณ์ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม เป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติไว้สำหรับเผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาและระลึกถึงคุณูปการของท่าน นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ออกแบบเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 ใน 7 – 8 แบบ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก จนกระทั่งสรุปเลือกรูปแบบที่เน้นอาคารที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือกึ่งประเพณี มีลักษณะร่วมสมัย เรียบง่าย สมถะ และสันโดษ จากนั้นได้มีการพัฒนาการออกแบบจนกระทั่งคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ พร้อมก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ทันที ทั้งนี้ เสาเข็มที่จะก่อสร้างได้ตอกลงยังจุดที่กำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561”

รศ.ดร.ชูพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ภาพรวมของอาคารอนุสรณ์สถานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 32 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 10 ชั้น บนฐาน 8 เหลี่ยม มีซุ้มจัตุรมุข 4 ด้าน ศาลารายจำนวน 3 หลังโดยรอบ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณหลังองค์พระพุทธมณฑลอีสาน ห่างไปประมาณ 500 เมตร เพื่อให้คล้องจองว่า เป็นการปิดทองหลังพระ ส่วนรูปแบบ เป็นทรงบัวเหลี่ยม ที่เป็นการจำลองลักษณะของเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิที่มีการประยุกต์รูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้น โดยการลดทอนการประดับตกแต่งให้เกิดความเรียบง่าย สมถะและสันโดษ ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งประเมินราคาค่าก่อสร้างรวมวัสดุมูลค่า 50 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี


แสดงความคิดเห็น