อีสานโพลเผยผลสำรวจชาวอีสานมีแนวโน้มเลือก”พรรคเพื่อไทย”มากที่สุด

อีสานโพล สำรวจพรรคการเมืองที่คนอีสาน มีแนวโน้มให้การสนับสนุน “เพื่อไทย” นำโด่ง ที่ 44.8% ตามมาด้วย “อนาคตใหม่” ส่วนพลังประชารัฐมาลำดับที่ 4 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน หรืออีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องพรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน ที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยพบว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.ประจำปี 2562 ที่จะมาถึงนั้นคนอีสานมีแนวโน้มในการให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมากที่สุด รองลงมาคือพรรคอนาคตใหม่, พรรคไทยรักษาชาติ, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในการให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งประจำปี 2562

พบว่าอันดับ 1 ให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มากถึงร้อยละ 44.8

รองลงมาคือผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 21.2

ตามด้วยผู้สมัครจากพรรคไทยรักษาชาติ ร้อยละ 7.5,

พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 7.4,

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.1,

พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.9

ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.1 ให้การสนับสนุนพรรคอื่นๆ หรือยังไม่ตัดสินใจหรือไม่ไปเลือกตั้ง

“ขณะที่การสำรวจถึงปัญหาและความท้าทายของภาคอีสานที่ควรได้รับการจัดการมากที่สุด พบว่าอันดับที่ 1 คนอีสานมีจำนวนคนจนมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้มากถึงร้อยละ 63.5 รองลงมาคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของภาคอีสานมีขนาดเล็กมีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าระดับประเทศจึงมีแนวโน้มเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 49.1 และอันดับที่ 3 คือเรื่องปัญหาภาคการผลิตหลักด้านการเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติทำให้มีผลผลิตภาพต่ำและมีการใช้สารเคมีสูง อยู่ที่ร้อยละ 40.3 ซึ่งเป็น 3 นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนอีสานหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ”

ผศ.ดร.สุทิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับนโยบายที่โดนใจที่สุด 5 อันดับแรกที่คนอีสานชื่นชอบและต้องการประกอบด้วย

นโยบายประกันรายได้เพื่อชีวิตที่มั่นคงอยู่ที่ร้อยละ 42.2

รองลงมาคือนโยบายเกษตรกรก้าวหน้าปลดหนี้เกษตรกร ร้อยละ 41.1

ตามด้วยนโยบายการกระจายอำนาจให้จังหวัดและประชาชนอยู่ที่ร้อยละ 32.5,

นโยบายเรื่องการตั้งกองทุนข้าวแบ่งกำไรชาวนา 70% อยู่ที่ร้อยละ 27.3

และนโยบายเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการผลิตพืชปลอดสารพิษ อยู่ที่ร้อยละ 26.7

อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจความคิดเห็นของอีสานโพลในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสานจากกลุ่มตัวย่างนั้นมีความเชื่อมั่นในการสำรวจได้ถึงร้อยละ 99 และมีความคลาดเคลื่อนที่บวกและลบในสัดส่วนร้อยละ 4

ล่าสุ่ด (13 มีนาคม 2562) อีสานโพล ก็ได้ เผยผลสำรวจอีกครั้ง ในประเด็น คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ อีสานโพล เผยผลสำรวจ “คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562” 

แสดงความคิดเห็น