เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

  เลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองต่างๆพากันเสนอนโยบายแบบเพิ่ม แจกเงินเป็นหลัก จนเกิดข้อสงสัยว่ามันเป็นนโยบายยังไง?

ด้านเศรษฐกิจ พากันเพิ่มราคาข้าว เพิ่มค่าจ้างแรงงาน เพิ่มราคายางและราคาผลผลิตต่างๆ แทนที่จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประชาชน

ด้านสวัสดิการสังคม เพิ่มเบี้ยเลี้ยงยังชีพให้ผู้สูงอายุ เพิ่มค่าคลอดบุตร แจกค่าครองชีพเยาวชน แทนที่จะเป็นนโยบายพึ่งตนเองและแบ่งปันกันดูแลเอาใจใส่

ด้านการศึกษา เพิ่มเรียนฟรีถึงอาชีวะและมหาวิทยาลัย กู้ยืมเงินเรียนไม่มีดอกเบี้ย แทนที่จะเป็นนโยบายสร้างคนเก่ง คนดี คนมีคุณธรรม

  ด้านการเมือง ลดอำนาจรัฐ มีการกระจายอำนาจ แก้รัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก อันนี้เป็นนโยบายที่พอยอมรับได้

ดูแล้วมีเรื่องนโยบายการเมืองนี่แหล่ะ ที่พอจะตรงกับความหมายของคำว่า “นโยบาย” ที่หมายถึง ทิศทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่มหรือแจกเงินแบบเกทับกันแหลกเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงให้ได้เป็นรัฐบาล

พรรคการเมืองและสื่อมวลชนพากันประชาสัมพันธ์ นโยบายแบบเข้าใจผิดๆ พอพูดว่าเป็นนโยบาย คณะกรรมการเลือกตั้ง  (กกต.) ก็จะไม่เอาผิดว่าเป็นการประกาศซื้อเสียงโดยใช้เงินของรัฐ (ภาษีประชาชน)ล่วงหน้า และล้วนเป็นเพียงแค่ลมปากหาเสียงที่พอได้เป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดตามที่หาเสียงไว้

ประชาชนก็พากันเลือกแบบพรรคการเมืองไหนแจกได้มากกว่าก็เอาพรรคนั้นไว้ก่อน เพราะได้รับการตอบสนองความอยากได้ใคร่มีเยอะๆ พรรคการเมืองก็พากันสร้างกิเลสความโลภให้ประชาชน ไม่มีใครตอบสนองความต้องการสร้างความสุขลดความทุกข์จากปัญหาต่างๆที่รุมล้อมประชาชน

          นี่หรือประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งมีนโยบายเพื่อประชาชน มันผิดหัวผิดหางไปหมด ยังต้องมีการพัฒนาประชาธิปไตยคนละแบบกับที่ทำกันอยู่แบบเลือกตั้งกันอีกหลายรอบ จนกว่าจะเข้าใจและทำถูก

ชุมชนาธิปไตยโดย:ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก 

Facebook Comments