ชุมชนโชคสามสาย สู้เพื่อสิทธิ์ที่สาธารณะทับที่ดินทำกิน

“โชคสามสาย” เป็นชื่อชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ริมถนนสาย 226 สุรินทร์-บุรีรัมย์ ในเขตพื้นที่ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายหลังที่ชาวบ้าน 42 ครอบครัว […]

สงครามบัตรทอง “แก้แล้วแย่กว่าเดิม อย่าแก้ดีกว่า”

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับงานนี้มาดำเนินการ ครั้งแรกภาคใต้ที่สงขลาและครั้งที่สองภาคเหนือ เชียงใหม่ มีการเดินออกจากห้องประชุมทั้งสองครั้งจนต้องปิ […]

ความดีกับความผิด

“ความดีกับความผิดเป็นคนละส่วนกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดหลายกรรม จึงเป็นคนละเรื่องเดียวกัน จะนำมาหักล้างกันไม่ได้” สรยุทธ์ สุทัศนะจินด […]

อำนาจแป๊ะเอี่ย

“อำนาจแป๊ะเอี่ยเหมือนกันทุกรัฐบาล จึงเป็นอำนาจที่หวังไม่ได้เลย อำนาจประชาชนจึงเป็นเรื่องจริงที่ต้องพัฒนา” ชนชั้นใดมีอำนาจย่อมกระทำการเพื่อ […]

ปฎิรูปการศึกษาแบบฟินแลนด์

“เรื่องง่ายๆที่ปฏิรูปการศึกษาไทยทำได้เลย คือ ให้นักเรียนเรียนวันละ 3 – 4 ชั่วโมง นอกนั้นให้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง เพื่อนฝูง ครอบครัวและสถานที่ต […]

ความดีร่วม คุณค่าชีวิตมนุษย์ อยู่ที่การทำความดี

“การทำความดี ต้องเริ่มตั้งแต่อุดมการณ์หรือจินตนาการของแต่ละคนที่พอใจมามีส่วนร่วมกันเป็นทีมงานที่มีพลังสร้างสรรค์ “             เวลาที่เราถ […]

ทีม 5 พลัง

การสร้างคนสร้างทีม ในการทำงานยากๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง   ในปีพ.ศ.2559 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป […]

คุณธรรม จริยธรรม ของคนหนุ่มสาว

                โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 คุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัต […]

จากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ทำไมยากจัง?

             โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 “รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณใช้หนี้และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ […]

บุญเลี้ยง สุตะชา:ผู้นำดีมีจิตสาธารณะ

โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก           ผู้นำชุมชนดี มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำที่หายากในชุมชนไทย นายบุญเลี้ยง สุตะชา ผู้นำชุมชนบะขาม เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู […]

1 2 3