นโยบายพรรคตั้งใหม่

นโยบายพรรคตั้งใหม่

 อะไรที่จะเป็นของใหม่ต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนของเก่า

ดีต่อชาติ

ดีต่อชาติ

ดีต่อชาติ /ดีต่อแผ่นดิน/พื้นที่ก่อกำเนิด อยู่อาศัยและทำ

ความเข้มแข็ง ของประชาสังคม(ตอนที่1)

ความเข้มแข็ง ของประชาสังคม(ตอนที่1)

องค์ประกอบของความเข้มแข็งในความเป็นประชาสังคม จะพิจารณา

นวัตกรรมประชาสังคม

นวัตกรรมประชาสังคม

นวัตกรรมในทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป มักหมายถึง สิ่งประดิ

ทำไมต้องมีประชาสังคม

ทำไมต้องมีประชาสังคม

   “การพัฒนาใครๆ ก็ทำได้” เป็นความคิดความเชื่อพื้นฐานขอ

ปัจจัย 4 สำคัญไฉน

ปัจจัย 4 สำคัญไฉน

ชีวิตมนุษย์หากมีปัจจัย 4 ครบก็ถือเป็นความมั่งคงและปลอดภ

เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

  เลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองต่างๆพากันเสนอนโยบายแบบเ

เลือกตั้งไร้อนาคต

เลือกตั้งไร้อนาคต

 การเลือกตั้ง คือ หัวใจของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต