ปิดจ๊อบโครงการสำรวจออกแบบ ถ.ท่าพระ-พระยืน

ปิดจ๊อบโครงการสำรวจออกแบบ ถ.ท่าพระ-พระยืน เชื่อมภาคกลาง-อีสาน รับรถไฟทางคู่-รถไฟรางเบา คาดเปิดใช้ปี 69

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 ,ต.ท่าพระ อ.เมือง – อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่ อ.พระยืน และ อ.เมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุม รวมกว่า 300 คน

นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการสำรวจและออกแบบตามที่ กรมทางหลวงชนบทกำหนด ทั้งนี้ถนนสายดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุม กรอ. ที่ได้เสนอแผนการดำเนินงานเพื่อที่จะรองรับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเชื่อมต่อการขนส่งมวลชนที่ประชาชนจะสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะจุดเริ่มต้นของโครงการนั้นเป็นจุดตัดที่สำคัญของเส้นทางที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง และยังคงเป็นเส้นทางลัดตัดผ่านไปในเส้นทางเลี่ยงเมือง ที่จะรองรับปริมาณรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานในทุกเทศกาลได้อย่างดีอีกด้วย

“แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คือเริ่มจาก ถ.มิตรภาพ ช่วง กม.ที่ 325+400 บริเวณสามแยกท่าพระ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านแม่น้ำชี ตามแนวถนนสาย ขก.4008 และ ถนนสาย ขก.4029 โดยจะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2062 ประมาณ กม.ที่ 12+750 บ.นาล้อม อ.พระยืน รวมระยะทางโครงการดังกล่าว 13.7 กม. โดยจุดเริ่มต้นโครงการออกแบบเป็นสะพานข้ามแยก บน ถ.มิตรภาพ ที่มีขนาด 6 ช่องจราจร ส่วนด้านล่างเป็นวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจรเพื่อเข้าสู่ถนนโครงการ ขณะที่ถนนของโครงการนั้นออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.10 เมตร โดยมีเขตทางประมาณ 40 เมตร ”

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า ถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี และสะพานข้ามแก่งกุดพาน มีการสร้างจุดตัดโครงการกับถนนเดิม เพราะถนนเส้นทางดังกล่าวนี้จะตัดกับจุดตัดถนน ขก.4008 บริเวณที่ ก.3+400 จุดตัด ถนน อบจ. บ.นิคม บริเวณ กม.7+000 และ ถนน ขก.4029 บริเวณ กม.9+050 การสร้างจุดกลับรถและสัญญาณไฟจราจรและไฟแสงสว่าง

ซึ่งการดำเนินงานต่างๆนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆด้วยดีอีกทั้งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและรับทราบถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าวของทางรัฐบาล อย่างไรก็ตามแผนงานขการดำเนินงานดังกล่าวนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวามเหมาะสมที่จะแล่วเสร็จในปีนี้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะออกพระราชกฤษฎีกาในปี 2565 และการก่อสร้างโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2569

แสดงความคิดเห็น