เปิดทดลองใช้งานวันแรกเดินรถทางเดียวเขตโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น(ล่าสุด!ยกเลิกแล้ว)

สภ.เมืองขอนแก่นเล็งเห็นผลกระทบในการใช้ถนนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจึงได้มีการจัดทำแผนในการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในพื้นที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบินซึ่งจะพบปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเช้าก่อนเด็กเข้าเรียนและช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเป็นประจำ 

วันนี้ (18 กรกฏาคม 2562) ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการทดสอบใช้เส้นทางการเดินรถทางเดียว โดยมีการลงพื้นที่อำนวยการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของ สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อที่จะทดสอบระบบการเดินรถตามแผนเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจะได้มีการนำไปประชุมหาข้อสรุปในกระบวนการสำหรับจัดทำเป็นโครงการเส้นทางเดินรถถาวรในลำดับต่อไป

หนังสือพิมพ์อีสานบีชได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปดูสภาพการจราจรหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถพบว่าในบริเวณรอบวงในของการกำหนดเส้นทางมีการจราจรที่เบาบางลงและมีความเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มาส่งบุตรหลานในช่วงเช้าเท่าที่ได้มีการสอบถามพบว่าไม่ทราบข่าวล่วงหน้ามาก่อนในการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถดังกล่าว จึงทำให้เกิดความฉุกละหุกขึ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วเห็นว่าเป็นกระบวนการจัดการที่ได้ผลเนื่องจากพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นยังสามารถรองรับรถยนต์ได้อีกจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ปกครองเข้ามาจอดรถบริเวณที่จอดรถของศาลากลางแล้วใช้เวลาอีกนิดหน่อยในการเดินเท้าพาบุตรหลานเข้าโรงเรียน ก็จะถือเป็นการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาวะให้บุตรหลานไปอีกทางหนึ่ง

แต่ในขณะเดียวกันในบริเวณวงรอบนอกก่อนจะถึงเขตพื้นที่กำหนดเส้นทางเดินรถทางเดียวดังกล่าวจะพบปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณแยกสามเหลี่ยมซึ่งมีปริมาณรถที่เคลื่อนตัวมาจากทิศฝั่งตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่อาศัยของประชาชนจำนวนมาก โดยได้มีการสอบถามผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นคล้ายกันว่าหากจะมีการจัดระเบียบการจราจรในเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวควรจะต้องมีการกำหนดเส้นทางให้สอดคล้องกับพื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจราจรในวงกว้าง

แสดงความคิดเห็น