กงสุลฯจีน จีบ ขอนแก่น มอบเงินช่วยคนชนบท

กงสุลใหญ่ฯจีนประจำจังหวัดขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชนบทช่วยแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น

ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายเหลี้ยว จวุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น และคณะเพื่อร่วมหารือในความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับสถานกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาค

จากนั้น นายเหลี้ยว จวุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชนบทเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ไปยังอำเภอต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลเพื่อนำความสุขไปสู่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งไปรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น