ห่วง3เขื่อนน้ำยังเหลือน้อย

ชลประทาน6 เฝ้าระวังเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่งภาคอีสานกลางน้ำเหลือน้อยแม้ฝนตกทุกวัน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผอ.สนง.ชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง ของ สนง.ชป.6 เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ความจุเก็บกัก 2,431.30 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 532.72 ล้าน ลบ.ม./21.91% น้ำใช้การ -48.95 ล้าน ลบ.ม./-2.65% น้ำไหลเข้า 1.41 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.50 ล้าน ลบ.ม. (น้ำน้อย) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ความจุเก็บกัก 1,980 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 514.30 ล้าน ลบ.ม./25.97% น้ำใช้การ 414.30 ล้าน ลบ.ม./20.92% น้ำไหลเข้า 62.99 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.23 ล้าน ลบ.ม. (น้ำน้อย) และ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ความจุเก็บกัก 163.75 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 41.17 ล้าน ลบ.ม./25.14% น้ำใช้การ 3.96 ล้าน ลบ.ม./3.13% น้ำไหลเข้า 0.20 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.00 ล้าน ลบ.ม. (น้ำน้อย) ส่วนอ่างกักเก็บน้ำในเขตความรับผิดชอบ ชป.6 มีขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 104.07 ล้าน ลบ.ม./23.63% น้ำใช้การ 64.76 ล้าน ลบ.ม./16.36% มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 47 แห่ง ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 6 มีการประกาศเขตภัยพิบัติ(ภัยแล้ง) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.ขอนแก่น ประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) จำนวน 26 อำเภอ 2.จ.ชัยภูมิ ประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้ง 16 อำเภอ (ภัยแล้งด้านเกษตร 15 อำเภอ และภัยแล้งด้านอุปโภค-บริโภค 1 อำเภอ)

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา สนง.ชป.6 ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพน้ำในลำน้ำชีตื้นเขินเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ด้วยการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนมหาสารคามและเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อให้สถานีสูบน้ำเพื่อการประปาที่อยู่ตลอดสองฝั่งลำน้ำชีไปจนถึง จ.อุบลราชธานี นำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนยังเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำ และที่สำคัญยังได้นำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกเปิดทางน้ำ ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการปลูกข้าวออกไป

“ปัจจุบัน ชป.6 ได้มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งลำน้ำยัง เนื่องด้วยมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยังตอนบนเขต จ.กาฬสินธุ์ ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาง ชป.6 ได้สั่งการให้โครงการฯกาฬสินธุ์ และโครงการฯร้อยเอ็ด เฝ้าระวัง ติดตาม ระดับน้ำทุกชั่วโมงอย่างใกล้ชิด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและตรวจสอบจุดเสี่ยงคันพนังกั้นน้ำยังตลอดความยาว พร้อมจัดเครื่องจักรเครื่อง-เครื่องมือ วัสดุ เช่นกระสอบทราย เตรียมพร้อมในพื้นที่ รวมถึงแจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบสถานการณ์น้ำยังอย่างต่อเนื่อง”นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข กล่าว

แสดงความคิดเห็น