สสจ.อุดรธานีเผย ปี 62 ประชากรป่วยเอดส์พุ่ง 10,466 คน

สสจ.อุดรธานีเผย ปี 62 ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยเอดส์ 10,466 คน ชี้อัตราการติดเชื้อมีอยู่ในกลุ่มที่มีอายุน้อยลง ตะลึงอายุเฉลี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชายอายุ 13 ปี โเร่งรณรงค์ลดอัตราติดเอดส์ในทุกกลุ่มเสี่ยง

ภาพจาก Rhythm

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุดรธานี จากรายงานบริการสารสนเทศ การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี (NAP WebReport) ปี 2562 พบว่า จังหวัดอุดรธานี มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ สะสมมีจำนวน 10,466 คน มีชีวิตอยู่และรับยาต้านไวรัสและอยู่ในระบบการรักษาในปัจจุบันมีจำนวน 7,774 คน มีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน 1,648 คน และมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ขาดการรักษา จำนวน 1,044 คน

แสดงความคิดเห็น