สสจ.อุดรธานีเผย ปี 62 ประชากรป่วยเอดส์พุ่ง 10,466 คน

สสจ.อุดรธานีเผย ปี 62 ประชากรป่วยเอดส์พุ่ง 10,466 คน

สสจ.อุดรธานีเผย ปี 62 ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วย