“เอไอเอส” ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่จ.ขอนแก่น

“เอไอเอส” เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ขอนแก่นมอบ 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า โครงการ“กลุ่มอินทัช   สร้างโอกาสทางการศึกษา”  เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถทำงานช่วยเหลือหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ขณะเดียวกันได้มอบทุนสนับสนุนแก่ครู โรงเรียน เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ ทักษะชีวิตต่างๆอย่างรอบด้าน

“เราเชื่อว่า การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลั งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ เจริญก้าวหน้าในอนาคต การให้ทุนการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึ งแหล่งเสริมสร้างทุนทางปัญญา ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครู และโรงเรียนแล้ว 1,100 ทุน รวมเป็นเงิน 8,500,000 บาท”นายอุดมศักดิ์ กล่าว

 

สำหรับโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครูจำนวน 10 ทุน  ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถ เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ และเป็นการช่วยลดภาระให้แก่ ครอบครัวด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นทุนสนับสนุนให้ครู และโรงเรียนนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น