น้ำใจAIS!!‘ทีมอุ่นใจอาสา’นำน้ำดื่ม 4,800 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอนแก่น

น้ำใจAIS!!‘ทีมอุ่นใจอาสา’นำน้ำดื่ม 4,800 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอนแก่น

จากสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในหล

AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสาร เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสาร เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

อีกหนึ่งภารกิจหลักนอกจากการตรวจหาเชื้อ ดูแล รักษาผู้ติด

AIS ห่วงคนไทย เตือน!!ระวังอย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ หรือ ส่งต่อเสี่ยงโดนล้วงข้อมูลส่วนตัวแถมเสียค่า iSMS ไปต่างประเทศ

AIS ห่วงคนไทย เตือน!!ระวังอย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ หรือ ส่งต่อเสี่ยงโดนล้วงข้อมูลส่วนตัวแถมเสียค่า iSMS ไปต่างประเทศ

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษ

น้ำใจAIS!!จัดเต็ม ‘ระบบสื่อสาร’มอบรพ.สนามอีสานหนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด

น้ำใจAIS!!จัดเต็ม ‘ระบบสื่อสาร’มอบรพ.สนามอีสานหนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด

AIS สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร ซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใ

AIS จัดเต็ม!!ลุย ‘ติดตั้งระบบสื่อสาร’รพ.โคราชหนุนบุคลากรสาธารสุขสู้ภัย โควิด19 ระลอก 3

AIS จัดเต็ม!!ลุย ‘ติดตั้งระบบสื่อสาร’รพ.โคราชหนุนบุคลากรสาธารสุขสู้ภัย โควิด19 ระลอก 3

AIS สนับสนุนระบบสื่อสาร โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อ

“เอไอเอส” ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่จ.ขอนแก่น

“เอไอเอส” ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่จ.ขอนแก่น

“เอไอเอส” เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื