สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ กขป.7 หนุนพัฒนาอาหารปลอดภัย

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมประชุมและสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานรอบ 3 ปี กขป.7 หนุนพัฒนาอาหารปลอดภัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานรอบ 3 ปี กขป.7 ณ ห้องประชุมวารีวัลเล่ย์รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดการประชุม โดยนายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.เขตพื้นที่ 7 การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ สช. และอดีต ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นวิทยากรเสวนา

กขป. ได้ขับเคลื่อนการทำงานหลักๆ ในสามด้าน ได้แก่ 1.ประเด็นอาหารปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนโครงการป้องกันแก้ไขพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2.การขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ 3.การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นและถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง โครงสร้าง บทบาท และการดำเนินงานของ กขป.7

แสดงความคิดเห็น