เงินหาย 400 ล้าน สหกรณ์ครู ขก. ร้องจ๊าก ยื่นศูนย์ดำรงธรรมสอบด่วน

แม้จะเป็นข่าวลือสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่นถึงกับร้องจ๊าก ยื่นศูนย์ดำรงธรรมสอบเงินหาย 400 ล้านบาท พร้อมออกแถลงการณ์ขอเปิดประชุมวิสามัญด่วน

 

มีรายงานข่าวว่าสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่นได้เดินทางไปยืนหนังสือต่อ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่นเรื่อง  การดำเนินกิจการสหกรณ์ให้เกิดความโปร่งใสไร้ทุจริต จากนั้นประธานและตัวแทนจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและยื่นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ตรวจกรณีเงินของสหกรณ์ที่ได้ข่าวว่าหายไป 400 ล้านบาท ขณะเดียวกันทางสหกรรณ์ครูก็ได้ออกแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องนี้

โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อความว่า ด้วยเป็นที่ปรากฏว่าในคราวประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เมื่อวัน 19 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดหนองคาย มีกระแสข่าวว่าได้มีผู้แทนสมาชิกบางท่านที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามคณะกรรมการบริหารในที่ประชุมว่าในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทราบว่ามีเงินหายไปจากบัญชีของสหกรณ์ประมาณ 400 ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท) จริงหรือไม่อย่างไรไม่มีคำตอบในกรณีดังกล่าว ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และมวลสมาชิกโดย ส่วนรวมอย่างร้ายแรงและเป็นที่วิตกกังวลกันมาก

ดังนั้น ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จึงเห็นสมควรให้ทางสหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบข้อมูลในกรณีดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ฯให้เจริญก้าวหน้าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกอย่างสูงสุดต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นําเสนอสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด เพื่อจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น พร้อมทั้งเอกสารการลงชื่อของสมาชิกที่มีความประสงค์ให้มีการ ประชุมใหญ่วิสามัญจํานวนหลายร้อยชื่อ ทั้งนี้ จะได้นําเสนอประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจํากัด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดําเนินการต่อไป

ซึ่งอีสานบิซได้ประสานไปยังสำนักงานสหกรณ์ครูเพื่อขอคำชี้แจงถึงที่ไปที่มาของเรื่องทั้งราวหมดว่ามีสาเหตุมาจากที่ใด โดยจะได้รวบรวมมานำเสนอต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น