นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประกาศขออภัยต่อ นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการอีสานบิซ.

แสดงความคิดเห็น