ชูสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ผลงานเด่นเสนอต่อ“ยูเนสโก”

ขอนแก่นเฮ! กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชูสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว โดดเด่น เล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงถูกเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อองค์การยูเนสโก (‎UNESCO)

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 16.00 น. ณ  ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  ให้สัมภาษณ์กับ พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ ซึ่งมีนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มาร่วมให้ข้อมูลฯ และให้กำลังใจ เกี่ยวกับประเด็นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “สงกรานต์” แบบฉบับของชาวขอนแก่น ภายใต้การจัดงานชื่อว่า “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” เพื่อเสนอต่อยูเนสโกในลำดับต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ถนนข้าวเหนียว

สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “สงกรานต์” เพื่อเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO)  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากตัวแทนของแต่ละภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (พระประแดง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้พิจารณาจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาประเพณีสงกรานต์อย่างเข้มแข็ง  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นและสร้างอัตลักษณ์ในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ทั้งนี้คาดว่าจะรวบรวมส่งผลงานทั้งหมดให้กับองค์การยูเนสโก(‎UNESCO)    ประมาณเดือนมีนาคม 2563 หากผลการพิจารณามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร  เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น