เกษตรกร เฮลั่น! ครม.สัญจรเห็นชอบ ประกันราคามัน 2.50 บาท


ทวิตเตอร์ ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ครม.สัญจร ที่กาญจนบุรี เห็นชอบ “ประกันรายได้มัน” แล้ว กก.ละ 2.50 บาท จ่าย “ส่วนต่าง” งวดแรกทันที วันที่ 1 ธ.ค.62 และจะจ่ายให้เกษตรกรที่เหลืออีกทุกวันที่ 1 ของเดือน จนครบจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนไว้ ข้ึนกับเวลาที่เกษตรกรแต่ละรายแจ้งระบุวันขุดมันไว้ว่าจะลงล็อควันที่ 1 เดือนไหน

แสดงความคิดเห็น