ไร้คำตอบ!! เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบย้าย บขส.ขอนแก่น นัดหารือ

วันที่ 13 พ.ย. 62 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ได้โพสต์ในไลน์ส่วนตัว เรื่อง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการย้าย บขส.1 ไปรวมกับแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว จ.ขอนแก่น ว่า ตามที่กลุ่มผู้เดือดร้อนจากการย้าย บขส.1 ไปรวมกับแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวในจังหวัดได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง นับเวลาจนถึงปัจจุบัน 2 ปี เศษแต่ยังไม่มีความคืบหน้า

เพื่อเป็นการติดตามคดีดังกล่าว ทางคณะทำงานจึงขอปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรและขอเชิญประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องอิงลิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น