ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมยกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลที่ยกระดับสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่สะดวกสบายและรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Smart Mindfulness Care (SMC) ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีท่านกงสุลประจำจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ตึก สว.1) เมื่่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา


      รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยว่า   ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Smart Mindfulness Care (SMC) มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งมีศักยภาพสูงในการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนมาให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร  นอกจากนี้ SMC ยังเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางด้านอื่น ๆ อาทิ คลินิกระบบทางเดินหายใจ คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกไต คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกกระดูกและข้อ  คลินิกหู คอ จมูก คลินิกจักษุและศูนย์เลสิก คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม คลินิกอายุรกรรม และคลินิกตรวจสุขภาพ  เป็นต้น


       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ได้เปิดให้บริการมาสักระยะแล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีโดยแยกการบริหารงานมาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาภาคเอกชน  ชาวต่างชาติ  ที่มีกำลังชำระค่ารักษาเองได้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีบัตรอายุวัฒนะ ของศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ  รายได้ที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ฝึกอบรมแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยสิทธิภาครัฐที่ยากไร้ ซึ่งนอกจากท่านจะได้รักษาตัวเองให้หายดีแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป้ฯการทำบุญด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจกนี้ยังเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ  มีความพร้อม   ในระดับอาเซียนอีกด้วย


ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Smart Mindfulness Care (SMC) เปิดบริการผู้ป่วยใน ชั้น 14 และชั้น 1  และจะเปิดให้บริการในชั้น 13 และ 15 ต่อไป ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ตึก สว.1) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ในวันราชการ  SMC ศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทาง บริการแบบพรีเมี่ยม ความสุขของการได้ดูแล

แสดงความคิดเห็น