กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นฮึ่ม ! เตรียมพบผู้ว่าฯจี้ออกคำสั่งโยกย้าย

ปัญหาในแวดวงการศึกษาและข้าราชการครูขอนแก่น ยังมีต่อเนื่อง กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน “ฮึ่ม” เตรียมเข้าพบ ผู้ว่าฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขอนแก่น ทวงถามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ล่าช้าทั้งที่จังหวัดอื่นดำเนินการหมดแล้วกระทบโครงสร้างบุคลากรครูทั้งระบบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เตรียมเคลื่อนไหวเข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อขอให้ใช้อำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ขอนแก่น ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ตามเงื่อนเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นายวัฒนา สมหวัง ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ขอนแก่น (สพป.ขก.) เขต 5 นายชัยภูมื ยศรุ่งเรือง ผอ.รร.อนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขก.เขต 4 นายธงชัย สุขสม ผอ.รร.นาก้านเหลือง สพป.เขต 5 นายบดินทร์ บุญลือ ผอ.รร.บ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขก.เขต 5 ได้ร้องเรียนกับ “อีสานบิซ” ว่า ขณะนี้กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา กำลังได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขอนแก่น ซึ่งมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานฯ และดร.ศุภชัย จันทร์ปุ่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการฯ ยังไม่ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( กคศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือลงนาม โดย น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (กคศ.) ให้ดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พ.ย.2562 ที่จะถึงนี้ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม แต่จนถึงขณะนี้ กศจ.ขอนแก่น ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อก.ศจ..) ขอนแก่น ขึ้นมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์

นายวัฒนา สมหวัง ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ ฯ กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่า กศจ.ขอนแก่น ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง อค.ศจ.ตามโครงสร้าง จำนวน 3 คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาเงินเดือนและวิทยฐานะ และการลงโทษทางวินัย และระยะเวลาเหลือเพียงไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จะทำให้เกิดผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่นอย่างมาก

“เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม ก.ศจ.ขอนแก่น ถึงได้ปล่อยให้ระยะเวลาล่าช้ามาจนถึงขนาดนี้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งจังหวัด หากว่ายังไม่มีคำตอบ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนได้นัดหมายที่จะได้เดินทางเข้าพบผู้ว่าฯขอนแก่นเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าต่อไป”

ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ฯ กล่าวอีกว่า พวกตนได้ทราบว่า จังหวัดอื่นๆได้ดำเนินการเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้ว ซึ่งผลกระทบที่สำคัญกับข้าราชการครูเรื่องแรก คือ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการครู การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่แทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปไม่สามารถดำเนินการได้ การแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่สามารถบริหารงานได้ เพราะมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการไปเป็นผู้อำนวยการแล้ว แต่ไม่มีตำแหน่งมาแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่มีรองผู้อำนวยการที่จะมาช่วยบริหารงานโรงเรียนรวมไปถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไป จะต้องมีเอกสารประกอบเพื่อการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ไม่สามารดำเนินการได้

“อำนาจหน้าที่เหล่านี้ เป็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อค.ศจ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กค.ศจ.ขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบ และขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน เราจึงไม่มั่นใจว่า กค.ศจ.ขอนแก่น จะสามารถดำเนินการเร่งรัดให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดคือ 30 พฤศจิกายนหรือไม่”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะกับบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูเท่านั้น แต่ได้ส่งกระทบไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น นั่นหมายความว่า จะกระทบไปยังนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ด้วยอย่างแน่นนอน หากยังไม่มีอะไรคืบหน้าตนและคณะจะได้เดินทางเข้าพบดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อขอคำตอบและคำชี้แจงถึงปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานข่าวแจ้งว่า สาหตุที่มีการดึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เอาไว้ เพราะขณะนี้ได้เกิดปัญหาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีนักการเมืองคนหนึ่งพยายามเข้าไปจัดการเพื่อผลักดันคนของตนเองเข้าไปมีตำแหน่ง และรายชื่อของอคศจ.ขอนแก่น ปรากฎว่า ไม่มีระดับผู้อำนวยการเขตพี้นที่การศึกษาขั้นพี้นฐาน หรือ สพฐ.ขอนแก่น จำนวน 6 เขตของจังหวัดเข้าไปมีส่วนร่วมเลยทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของกลุ่มผอ.สพฐ.หลายคน

นอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่า นักการเมืองคนเดียวกัน ยังมีความพยายามที่จะผลักดันคนของตนเอง ให้เข้าไปนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น แต่ปรากฎว่าผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของ กคศ.เห็นว่า มีบุคคลที่เหมาะสมกว่าสมควรจะได้รับตำแหน่งทำให้ นักการเมืองคนดังกล่าวพยายามถ่วงเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายออกไปเพื่อให้ระยะเวลาบีบให้การแต่งตั้งบุคคลเป็นไปตามที่ตนเองต้องการโดยไม่คำนึงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบของจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น