ประชาสัมพันธ์ ขก. โต้ข่าวโรงงานแห่ปิดตัว ระบุเปิดใหม่ 2,889 แห่ง

รายงานข่าวแจ้งว่าเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ได้เผยแพร่ “ข้อมูลคำขออนุญาตประกอบและขยายกิจการ และการแจ้งจากหน่ายทะเบียนที่แจ้งกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.โรงงาน” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกระแสข่าวเรื่องการปิดกิจการโรงงานและการเลิกจ้างงานในปัจจุบันว่าจากข้อมูล กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงาน จำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน

และพบว่าโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107% ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่า มีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่ สูงถึง 84,033 คน และมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน

ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากในส่วนการลงทุนใหม่ จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมใน กิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วถึง 36.6% ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอยแต่อย่างใด

✅1. โรงงานที่ประกอบและขยายปี 2562 เทียบกับปี 2561 จำนวนโรงงานที่ประกอบและ ขยายปี 2562 มีเงินลงทุนมากกว่าร้อยละ 36.32
…..1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 มากที่สุด 3 ลำดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 474 โรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 410 โรงงาน และกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 323 โรงงาน
……1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 ใช้เงินลงทุนมากที่สุด 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เงินลงทุน 84,166.95 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เงินลงทุน 48,541.96 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตเคมี เงินลงทุน 39,034.39 ล้านบาท
….. 1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 มีการจ้างงานมากที่สุด 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 31,711 คน กลุ่มผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 19,583 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 14,868 คน

✅2. โรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 เทียบกับปี 2561 จำนวนโรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 จำนวนโรงงานน้อยกว่าน้อยกว่าปี 2561 ร้อยละ 22.07 จำนวนคนงานน้อยกว่าร้อยละ 0.96
….2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการปี 2562 จำนวนมากที่สุด 3 ลำดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 144 โรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 133 โรงงาน และกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 124 โรงงาน
….2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการ ปี 2562 มีการเลิกจ้างงาน 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า จำนวน 5,848 คน กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์จำนวน 4,311 คน และกลุ่มสิ่งทอ จำนวน 3,243 คน

 

แสดงความคิดเห็น