เตือนไทย อุตสาหกรรมข้าวไทยเตรียมล้มละลาย เวียดนาม แซง พันธุ์ดี กำไรงาม!

นักวิชาการฯชี้ อุตสาหกรรมข้าวเตรียมล้มละลาย โรงสีทะยอยปิดกิจการจำนวนมาก หลังรัฐบาลเดินหน้าประกันราคาข้าว ราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่สามารถทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพรีเมี่ยม

“เว็บไซต์ ขาวสด” รายงานว่า นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมข้าวเตรียมล้มละลาย โรงสีทะยอยปิดกิจการจำนวนมาก หลังรัฐบาลเดินหน้าประกันราคาข้าว เกษตรกร ข้าวราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่สามารถทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิคงอยู่ เป็นข้าวพรีเมี่ยมที่ราคาสูงกว่าคู่แข็งเกือบ 100% ครองส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ของตลาดรวมจากการส่งออกเริ่มถูกเบียดจากตลาดคู่แข่งอย่างเวียดนาม เห็นได้ชัดจากยอดส่งออกข้าวเวียดนามเมื่อ 8 ปีก่อนมีการส่งออกประมาณ 8 แสนตันปัจจุบันส่งออก 2 ล้านตัน โดยปี 2561 จีนนำเข้าจากเวียดนาม 6 แสนตัน ขณะที่จีนและฮ่องกง นำเข้าจากไทยรวม 3 แสนตัน

 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า เวียดนาม ไม่เคยหยุดพัฒนาพันธุ์ มีการพยายามลดต้นทุน เพิ่มเพิ่มสัดส่วนรายได้ของชาวนาต่อไร่ให้มากขึ้น โดยหากเทียบการทำนาของชาวนาเวียดนามข้าว 1 ตันจะมีกำไรประมาณ 5,000 บาทเพราะต้นทุนต่ำ ขณะที่ชาวนาไทย ข้าว 1 ตันจะมีกำไรเพียง 500 บาท หากรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนา ไม่นำชาวนาส่การพัฒนาและแข่งขันบน แพลตฟอร์ม หรือ สร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ให้การประกอบอาชีพชาวนา เหมือนที่ขณะนี้ชาวนาเวียดนามทำนาบนแพลตฟอร์มใหม่แล้ว อุตสาหกรรมข้าวก็ตายกันหมด

อ่านต่อ>>https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3151347

แสดงความคิดเห็น