เกาหลีออกกฎใหม่เข้มแรงงานผิดกฎหมาย จับ-ปรับ- ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี

ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เปิดลงทะเบียน ‘ผีน้อย’ สมัครใจกลับประเทศ ไม่เสียค่าปรับ แต่ถ้าถูกจับจะถูกปรับสูงสุด 5 แสนบาท ขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศเกาหลีนาน 10 ปี 

“เว็บไซต์ workpointnews” รายงานว่า จาก เฟซบุ๊ก สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul ประกาศมาตรการ ตม.เกาหลี เพื่อแก้ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดวัตถุประสงค์ หรือเข้ามาเป็นแรงงาน รายละเอียดระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563  เปิดให้แรงงานไทยที่อยู่อาศัยในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายและเกินวีซ่าเข้าเมืองกำหนด รายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจ โดยไม่เสียค่าปรับ และไม่ห้ามเข้าเกาหลีใต้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับระหว่าง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะมีเสียค่าปรับ 30% เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะเสียค่าปรับ 50%

แรงงานที่ผิดกฎหมายที่ถูกจับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า ถ้าผู้ที่ถูกจับและอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 20 ล้านวอน (ราว 500,000 บาท) ผู้ที่จ่ายค่าปรับก่อนกลับไทย ห้ามเดินทางเข้าประเทศ (ตม.จะตรวจสอบก่อนจะอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ผู้ที่เดินทางกลับและไม่จ่ายค่าปรับ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะห้ามเข้าเกาหลี 1-10 ปี ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะห้ามเข้า 3-10 ปี

ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 นายจ้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม หากสมัครใจแจ้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับ และอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายได้ชั่วคราว

อ่านต่อ>>https://workpointnews.com/2019/12/13/korea/?fbclid=IwAR1N5SdHmeqabFYhHscU4zNo9W7wFis25vvLuEfuFVv7qa8FmRi5X15tAZ4

แสดงความคิดเห็น