ชาวหนองบัวฯรวมกลุ่มฟ้องบริษัทนำเข้าสารเคมี

กลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  รวมกลุ่มฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนำเข้าสารเคมี เป็นจำนวนเงินกว่า  10 ล้านบาท

วันที่ 19  ธันวาคม  2562  เวลา 11.00 น.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาวัลย์  ตำบลดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีการประชุมกลุ่มผู้กลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวน 14 คน  ในพื้นที่อำเภอนากลาง  อำเภอศรีบุญเรือง  เพื่อมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี  ป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า  เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน  บางรายต้องตัดแขน  ขา  สูญเสียอวัยวะ  หรือถึงขั้นเสียชีวิต

สืบเนื่องจากในพื้นที่อำเภอนากลาง  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  เกษตรกรมีการทำไร่อ้อย  ไร่ยางพารา  โดยใช้สารเคมีทางการเกษตรในการกำจัดวัชพืชและบำรุงพืชเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรจนทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ป่วยจากการได้รับพิษสารเคมีทางการเกษตรป่วยเป็นโรคเนื้อเน่ากันเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานกล่าวว่า วันนี้ทางเครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค   เครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคภาคอีสาน ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านคดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการชดเชยเยียวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยดำเนินคดีแบบกลุ่ม  หรือ Class Action ช่วยให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 มีการเรียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาล  ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต  กรณีทุพพลภาพ    เสียโฉม  บางรายเสียชีวิต  นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายยังเรียกร้องค่าเสียหายเชิงลงโทษจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย

นับว่าเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่มีการเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทนำเข้าสารเคมี  และแจ้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ  หากเกษตรกรหรือผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสามารถเข้าชื่อร่วมเป็นโจทก์เพื่อเรียกค่าเสียหายได้หลังจากที่มีการตัดสินคดีนี้แล้ว  โดยสามารถติดต่อประสานงานและติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์มูลนิเพื่อผู้บริโภค

 

 

 

แสดงความคิดเห็น