เหนือ-อีสาน หนาวอีกรอบ 23-27 ธ.ค. 62

รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส

และในช่วงวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-11 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 23-27 ธ.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่ มีหมอกไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 62 ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

แสดงความคิดเห็น