ธนารักษ์ ขก. เปลี่ยนที่ราชพัสดุ เป็นตลาดชุมชน

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 23 ธ.ค. 62 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดกิจกรรม “โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” โดย ได้เชิญ นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิด ตลาดลานข้าว หรือ ตลาดกลาง ธกส. ตรงข้างเซ็นทรัลฯขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นตลาดชุมชน ตลอดจนเป็นช่องทางให้เกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เบื้องต้นจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ประกอบการายใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น โทร. 043 472261 – 5

แสดงความคิดเห็น