ปธ.เสนอโล๊ะทีมทนายฯ ไล่ล่าเงินสหกรณ์หาย431ล้าน กำหนดสเปคเสนอตัวเลือกทีมเดียว

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ระบุเงินหาย 431 ล้านบาท “เอกราช ช่างเหลา” พร้อมกรรมการฯชุดปี 54 ต้องรับผิดชอบ วอนสมาชิกเป็นเอกภาพ ส่วนการที่ชมรมสมาชิกฯค้านตั้ง “บุญคง ดวงคำจันทร์” ร่วมทีมทนาย เสนอทางออกยกเลิกรายชื่อทนายความทั้งหมด เปลี่ยนเป็นกำหนดคุณสมบัติให้สนง.ทนายความเสนอตัว พร้อมพิจารณาเลือกค่าจ้างต่ำสุด โดยไม่แบ่งเป็นคดีความแพ่งและอาญา

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้ลงนามเอกสารแถลงการณ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานฯได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่มวลสมาชิก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากร้อยละ 7 คงเหลือร้อยละ6.75 ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็น่าจะทำให้สมาชิกมีเงินเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะพยายามวางแผนการคิดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดในโอกาสต่อไป งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  สหกรณ์ฯมีกำไรสุทธิ 111,336,676.40 บาท และได้ทำการปิดบัญชีสหกรณ์ไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายและรอเจ้าหน้าที่สรุปงบทดลองคาดว่าน่าจะมีกำไรเกือบ 1,200 ล้านบาท

“ปี 2562 เป็นปีที่สมาชิกเราฝันร้าย เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 แต่มารู้ข้อเท็จจริงปี 2562 ต้องปรับปรุงยอดเงินสดขาดบัญชีตัวเลขกลมๆคือ 431 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเจ็บปวดที่สุด แต่คณะกรรมการฯกำลังวางแผนเพื่อให้มีผลกระทบมากต่อการปันผลเฉลี่ยคืน เพี่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก”ดร.อนุศาสตร์ระบุ

ดร.อนุศาสตร์ระบุว่า  ปี 2563 น่าจะเป็นปีทองของสหกรณ์ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ต่อไป โดยคณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ข้อ 6 (1) มีผู้รับผิดชอบคือ นายเอกราช ช่างเหลา นายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ และคณะกรรมการชุดที่ 49 ประจำปี 2554 คณะกรรมการดำเนินงานมั่นใจว่าทรัพย์สินเราต้องได้กลับคืนมาทั้งหมด ไม่ต้องกังวลใดใดทั้งสิ้น

ดร.อนุศาสตร์ระบุอีกว่า สหกรณ์ยังคงเดินหน้าปกติมีคามมั่นคง แต่สิ่งที่ขอร้องมวลสมาชิก คือ การกระทำใดใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ ขอฝากให้พวกเราได้ตระหนักและร่วมด้วยช่วยกัน ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อไป ต้องขอขอบคุณชมรมสมาชิกสหกรณ์นำโดยดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานฯและสมาชิกทุกท่านที่มีความเข้มแข็ง ลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ขององค์กร ประเด็นการแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินคดีที่มีปัญหาที่สมาชิกไม่สบายใจทุกอย่างมีทางออก ขอให้พวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร

ดร.อนุศาสตร์ระบุว่า การดำเนินการทางคดี คณะกรรมการดำเนินการได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และส่งมอบเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 ธํนวาคม 2562 โดยร้องทุกข์กล่าวโทษที่สภ.เมืองขอนแก่น และดีเอสไอ ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานสภ.เมืองขอนแก่น ที่ได้ให้การดูแลคดีเป็นอย่างดียิ่ง ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการดำเนินการในฐานะนิติบุคคล จะดูและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์อย่างสุดความสามารถ บนพื้นฐานความร่วมมือของมวลสมาชิก

ดร.อนุศาสตร์ระบุด้วยว่า การเสนอแต่งตั้งทนายความซึ่งยังเป็นปัญหา ในเบื้องต้นคณะกรรมการไตรภาคี ช่วยกันคิดว่ามีทนายความ2 ชุด เพื่อดำเนินคดีความอาญา 1 ชุด ประกอบด้วย นายสุธน สอนคำแก้ว ดาบตำรวจธนบดี ตรีเดช และนายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขีบว คดีความแพ่ง 1 ชุด ประกอบด้วย นายอภิชัย ชินามล นางณฐมล พหลทัพ นายสุชาติ วันทะยา เมื่อเข้าสู่คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นชุดตัดสินใจได้มีการเสนอเพิ่มอีก 1 คน คือ นายบุญคง ดวงคำจันทร์ เสริมด้านคดีอาญาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อัตราค่าจ้างประมาณไว้ไม่เกินร้อยละ1ของมูลค่าความเสียหายคณะกรรมการฯจึงมีมติจ้างไม่เกิน 4 ล้านบาท แต่ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งไปยังทนายความเพื่อให้มาทำสัญญาแต่อย่างไร

“เมื่อชมรมสหกรณ์และสมาชิกทั่วไปไม่สบายใจ เราก็กลับมาวางแผนกันใหม่ได้ ผมเรียนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนิ้  การทำงานของทนายความน่าจะไม่เป็นเอกภาพ อาจส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์ เพราะการเสนอชื่อเข้ามานั้น ผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเสนอเข้ามานั้นเป็นเพื่อนหรือญาติ หรือคนที่รู้จักกันมากน้อยเพียงใด ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดชอบ”ดร.อนุศาสตร์ระบุ

ดร.อนุศาสตร์  ระบุว่า ดังนั้นเพื่อความเป็นเอกภาพของทนายความ ที่จะมาดำเนินการทางคดีให้เรา ตนจะเสนอคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการไตรภาคียกเลิกกระบวนการที่ผ่านมาและประกาศใหม่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดคุณสมบัติภาระงานที่ต้องการแล้วประกาศโดยเปิดเผย สำนักทนายความใดสนใจมายื่นความจำนง ตามวันเวลาที่ประกาศกำหนดและยื่นราคาที่ต่ำสุดจะพิจารณาเสนอจ้างรายนั้น โดยไม่ต้องแยกคดีความแพ่งและคดีความอาญาเพื่อความเป็นเอกภาพ หรือสมาชิกท่านใดมีความเห็นที่ดีและมีประโยชน์ ขอให้เสนอมาได้เพื่อประโยชร์ขององค์กร ตอนนี้ไม่ถือว่าล่าช้า เพราะด้านคดีความคณะกรรมการฯได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

“หัวใจสำคัญที่สุดคือ เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิก ช่วงนี้ผมขอร้องชมรมสมาชิกสหกรณ์ อย่าเพิ่งออกมาเคลื่อนไหว ขอให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและปันผลเฉลี่ยคืนผ่านพ้นไปก่อน ถ้าเคลื่อนขณะนี้สถาบันการเงินที่คณะผมไปกู้เงินมายกเลิกสัญญาจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย

หรือบุคคลที่ไม่เชื่อมั่นแห่มาถอนเงินหรือสถาบันการเงินต่างๆไม่มั่นใจแล้วขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นสัญญานว่า เขาขอเงินกู้คืนจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เรามาก จึงขอความร่วมมือ ความเมตตราจากสมาชิกทุกท่าน ผมเชื่อว่าคณะกรรมการจะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย”ดร.อนุศาสตร์ระบุในแถลงกาณ์

 

 

แสดงความคิดเห็น