เมาแล้วขับ ขอนแก่นแชมป์ประเทศ

 กรมคุมประพฤติ เผยยอดเมาแล้วขับคืนส่งท้ายปีกว่า 8,500 คดี ขอนแก่นแซงขึ้นอันดับสูงสุด!ของประเทศ กทม.อันดับ 2 มหาสารคาม อันดับ 3 เทียบสถิติคดีสะสมปีก่อน เพิ่มขึ้นถึง 2,500 คดี พบการกระทำผิดซ้ำพุ่งเป็น 124 คดี

วันที่ 1 ม.ค. 63 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศของวันที่ 5 ที่มีการควบคุมเข้มงวด 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,703 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,701 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.95 และคดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05 สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 5 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,711 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา  จำนวน  8,557 คดี    คิดเป็นร้อยละ 98.23 คดีขับเสพจำนวน   139 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.60 คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ จำนวน  1 คดี   คิดเป็นร้อยละ 0.01 คดีขับรถประมาท  จำนวน  14 คดี    คิดเป็นร้อยละ 0.16

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 507 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 484 คดี และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 476 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สะสม 5 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 6,004 คดี กับปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 8,557 คดี เพิ่มขึ้น 2,553 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.52 นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3,145 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 124 คดี
ในการนี้ กรมคุมประพฤติ ได้กำชับให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น ในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จำนวน 120 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 760 คน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีการจัดงานรื่นเริงและเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น