อุบลฯแล้ง ชาวบ้านระทมปลูกข้าวประทังชีวิต

ชาวนาในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี หลังเจอน้ำท่วมใหญ่จนนาข้าวเสียหาย ต้องมาปลูกนาปรังทดแทนหาข้าวไว้กิน แต่ก็มาประสบปัญหาน้ำแล้งอีก ต้องให้ชลประทานส่งน้ำเข้าช่วยเหลือ เพื่อปลูกข้าวให้พอกินแหล่งข่าวรายงานว่า นายสรายุทธ แสนทวีสุข ชาวนาในหมู่บ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี พร้อมเพื่อนบ้านได้ทำนาปรังชดเชยนาปีที่ได้รับความเสียหายจากแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาในพื้นที่ล้นตลิ่งไหลท่วมได้รับความเสียหาย เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา แต่การทำนาปรังของนายสรายุทธ ต้องประสบปัญหาอีกครั้ง จากสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่


ทำให้ลำน้ำสาขาตามธรรมชาติที่เคยใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวเหือดแห้ง จำเป็นต้องขอให้ชลประทานช่วยสูบน้ำจากแม่น้ำมูลช่วยเลี้ยงนาข้าว โดยเสียค่าสูบน้ำให้เป็นรายไร่ เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนาปรังไว้กิน เพราะมีญาติพี่น้องที่มีที่นาห่างจากคลองชลประทาน และประสบปัญหาภัยแล้งขอแบ่งพื้นที่ใช้ปลูกข้าวไว้กิน จึงไม่เหลือให้พอขายได้

สำหรับระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยวันนี้ มีระดับน้ำสูง 1.94 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งเกือบ 5 เมตร มีอัตราการไหลของน้ำเพียง 20.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากปริมาณลำน้ำที่รองรับได้ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แสดงความคิดเห็น