หนักสุดในอีสาน เขื่อนอุบลรัตน์น้ำใช้ได้จริงติดลบ

วันที่ 13 ม.ค. 63 เว็บไซต์ ไทยเวอเตอร์ รายงานสถานการณ์น้ำว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนของภาคอีสานอีสานที่สามารถใช้ได้จริงมีจำนวน 2,728.10 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณน้ำทั้งหมด 8,368 ล้าน ลบ.ม. สำหรับเขื่อนที่มีสถานการณ์น้ำน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความจุพบว่า เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำใช้ได้จริงติดลบ -103.87 ล้าน ลบ.ม. โดยมีน้ำในเขื่อนทั้งหมด 477 ล้าน ลบ.ม.  จากปริมาณความจุทั้งหมด 2,431 ล้าน ลบ.ม.  และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่ามีปริมาณน้ำคงเหลือน้อยกว่าอยู่ 282 ล้าน ลบ.ม.

แสดงความคิดเห็น