เตรียมใช้น้ำก้นอ่างเขื่อนอุบลรัตน์ ก้อนสุดท้าย

ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น เตรียมใช้น้ำก้นอ่างเขื่อนอุบลรัตน์ 190 ล.ลบ.ม. บรรเทาแล้งคาดใช้ได้ถึง ก.ค. 63


แหล่งข่าวรายงานว่าวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมตั้งรับ และช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้ง การเลี้ยงสัตว์ และการทำประมง โดยดร.สมบัติ มีลักษณะสม ผอ.โครงการชลประทานประทานขอนแก่น ได้กล่าวว่า ได้เตรียมใช้น้ำก้นอ่าง 190 ล.ลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจะมีใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ถึง ก.ค. 63

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเตรียมตั้งรับด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านฤดูแล้งนี้ไปให้ด้วย โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด #ขอนแก่นเตรียมรับมือภัยแล้ง

ที่มาคลิป ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ดูคลิป

แสดงความคิดเห็น