พาณิชย์ ขก. เปิดตัวเลขเทรนด์จดทะเบียนฯ

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 25 ม.ค. 63 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยสถิการจดทะเบียนเปรียบเดือนธันวาคมระหว่างปี 61 และ 62 ว่า จังหวัดขอนแก่นมีนิติบุคคลที่จัดทะเบียน 8,808 ราย ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 68,335 ล้านบาท ประเภทที่จดทะเบียนมากที่สุดคือ การค้าปลีกและค้าส่ง ขณะเดียวกัน ประเภทที่มีการยกเลิกกิจการมากที่สุดคือ การค้าปลึกและค้าส่ง เช่นกัน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น