ครูขก.ย้ำไม่หยุดล่าคนโกงเงิน431ล้าน เบรคลือคืนเงินจบไม่จริงเพราะมีอาญาด้วย

ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น เผยจ้างทนายล่าคนโกงสหกรณ์แล้ว 4 คน ให้เร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด ระบุเหตุยังไม่เคลื่อนไหวเพราะต้องการให้ประชุมใหญ่ฯปันผลให้สมาชิกเสร็จสิ้นก่อน เผยยังไม่เห็นเอกสารเซ็นรับสภาพหนี้และชดใช้เงินคืนของ “เอกราช ช่างเหลา” ขณะประธานสหกรณ์ฯเบรคข่าวลือ คืนเงินแล้วจบไม่จริง เพราะมีคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความด้วย

รานงานข่าวความคืบหน้ากรณีสหกรณ์ออมทรัพยครูขอนแก่น จำกัด ได้มีการตรวจสอบพบว่า นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ยักยอกเงินจำนวน 396 ล้านบาท ออกจากบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูนทาวน์) เลขที่ 144-101918-9 โดยมีการทำบัญชีการเงินเป็นเท็จ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2561 เมื่อรวมดอกเบี้ยจะเป็นเงินจำนวน 431 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 4 ธ.คค. 2562 สหกรณ์ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน 3 คน ผู้แทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ 3คน และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 3 คน รวมเป็น 9 คน มีอำนาจติดตามตรวจสอบข้อมูลการเงิน บัญชี ว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการนำเงินไปฝากตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

เชิญบุคคล เรียกเอกสาร ตลอดจนเสนอแต่งตั้งทนายความดำเนินคดี กับบุคลคลที่ปลอมแปลงเอกสารยักยอกเทรัพย์ ฉ้อโกง โดยได้มีการแจ้งความกับตำรวจสภอ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ธ.ค..ที่ผ่านมา และในส่วนของชมรมสมาชิกสหกรณ์ก็แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563

ล่าสุด วันที่ 25 มกราคม ดร.วิศร์ อัครสันตติวงศ์ ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมร่วมกันของไตรภาคีกับ “อีสานบิซ” ว่า ที่ประชุมไตรภาคีสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 มการาคม ได้เห็นชอบและดำเนินการทำสัญญาว่างจ้างทนายความจำนวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว

“เราได้ทำสัญญาว่าจ้างทนายเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ทีมทนายได้เร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่ไปเป็นโจทท์ร่วมกับทางอัยการเท่านั้น หากว่าในทางอาญาคดียังล่าช้าก็ให้ดึงออกมาเร่งรัดดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเองได้เลยซึ่งได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว”ดร.วิศร์กล่าว

ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า ผู้ที่ยักยอกเงินออกไปจากสหกรณ์แล้ว นำเงินมาคืนหรือ เอาทรัพย์สินมาค้ำประกันแล้ว เรื่องจะยุตินั้นไม่เป็นความจริง เพราะจนถึงขณะนี้ เราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดข้อตกลงในการลงนามรับสภาพหนี้ ตามที่มึการกล่าวอ้าง เพียงแต่ที่เรายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรในขณะนี้เพียงขอให้การประชุมใหญ่สมัญประจำปี และสมาชิกได้รับเงินปันผลเรียบร้อยไปก่อนเท่านั้นร

“ชมรมฯได้สอบถามประธานสหกรณ์และขอดูรายละเอียดข้อตกลงและการลงนามในสัญญาที่กล่าวอ้างถึง แต่ประธานสหรณ์ได้แจ้งว่า อยู่กับผู้จัดการสหกรณ์ และในวันประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ผู้จัดการสหกรณ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยอ้างว่าไปพบนายทะเบียนเพื่อเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งเราคงจะได้ติดตามขอดูรายละเอียดต่อไป”ดร.
วิศร์กล่าว

ด้านดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกสารถึงสมามาชิกสหกรณ์ฯ มีเนื้อหาระบุว่า คดียักยอกเงินสหกรณ์ฯนั้นมีความผิดต่อส่วนตัว หมายถึงยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ ดังนั้นสมาชิกใม่ต้องเป็นห่วงว่า ผู้ร่วมกระทำความผิดจะลอยนวล สหกรณ์ไม่ได้เสียหายตรงไหนกับการรับสภาพหนี้ ตรงกันข้ามกลับเป็นผลดีกับสหกรณ์ ที้มีคนออกมายอมรับว่าเอาเงินสหกรณ์ไปจริง และจะเอามาคืนพร้อมดอกเบี้ย

“สมาชิกอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือ คณะกรรมการฯทำทุกวิถีทางที่จะเอาเงินมาคืนให้กับสหกรณ์ และนำตัวผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน โดยยึดหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เตรียมรอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนมากกว่าปีที่แล้ว กำหนดวันประชุม 7 กุมภาฯ 63” ดร.อนุศาสตร์ระบุในสารดังกล่าว

………………..

แสดงความคิดเห็น