สงกรานต์ขอนแก่น’63 ‘ซิดแทนสาด’ หลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วิกฤต

เทศบาลนครขอนแก่น ผุดแคมเปญ “ซิดแทนสาด Heal The World” หวังลดการใช้น้ำในเทศบาลการสงกรานต์ 63 หลังเขื่อนอุบลรัตน์วิกฤตระดับน้ำต่ำสุดในรอบ 53 ปี

วันที่ 3 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมสีโห  นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้หารือเกี่ยวกับกำหนดการจัดงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ซึ่งการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ภายใต้แนวคิด “ซิดแทนสาด Heal The World”

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดระดับลงต่ำสุดในรอบ 53 ปี นับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อน ซึ่งคาดว่า จังหวัดขอนแก่นจะได้รับผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ ดังนั้น ในปี 2563 นี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “ซิดแทนสาด Heal The World” เพื่อรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ (ประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา) แบบประหยัดน้ำ รวมไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล เยียวยา รักษา ฟื้นฟูโลกของเรา ช่วยกันบรรเทาและรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าพวกเราจะไม่ส่งต่อโลกที่บอบช้ำสู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจ มีจิตสำนึกของการรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสงกรานต์ขอนแก่น คือการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิด “คลื่นมนุษย์สาดแสงสงกรานต์ประหยัดน้ำ “ ซึ่งจะใช้แสงจากมือถือในเล่นคลื่นมนุษย์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์จากแยกถนนมิตรภาพไปจนถึงแยกถนนหน้าเมือง) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “เกาะรักษ์โลก” (พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ) กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน “ลานแซ่บนัว ครัวอีสาน” (ทานฟรี 10 สุดยอดอาหารอีสาน เช่น ส้มตำลาว ลาบเนื้อ ซุปหน่อไม้ อ่อมไก่ ต้มแซ่บกระดูกหมู หมกเห็ด อุเพี้ย หมูแดดเดียวทอด ย่างพวงนม นึ่งปลาจิ้มแจ่ว เป็นต้น กิจกรรม “ส้มตำ ลำซิ่ง”

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

รวมไปถึงกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ รำวงย้อนยุค การเล่นคลื่นมนุษย์ คอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง และพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมและรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น