‘บึงสีฐาน’ PM 2.5 ลด สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ระบุไม่เกินค่ามาตรฐาน

รายงานข่าวแจ้งว่าเวลา 17.00 น. วันที่ 7 ก.พ. 63 นายวิรุณภพ สุภาพ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และคณะได้เดินทางไปตรวจวัดคุณภาพอากาศและฝุ่นขนาด PM 2.5บริเวณบึงสีฐาน ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนออกกำลังกายจำนวนมาก พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 28-35 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณฝุ่น PM 1 PM 2.5 PM 10 รายงานผลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนและบุคคลากรที่จะเดินทางไปออกกำลังที่บึงสีฐานซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปดูปริมาณฝุ่นได้ที่ https://sensors.kku.ac.th/pm/

แสดงความคิดเห็น